Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een ansichtkaart uit Soest

Redactie

Een korte wandeling op de Vredehofstraat. Echter niet in 1990, maar in 1900. En die straat heette toen de Soestdijkerstraatweg .

I.Soestdijk - langs Hotel Trier
Komend vanaf Paleis Soestdijk steken wij in de gemeente Baarn de Praamgracht over. Over de brug links bevond zich het logement "De Lindenboom" met stalhouderij en boerderij van Gijsbertus Schimmel, het latere "Hotel Trier" . Op de ansichtkaart is in de verte een "wegversmalling " te zien .

II. Tol aan den Soestdijkerstraatweg
Die "wegversmalling" is de "Tol aan den Soestdijkerstraatweg", op de brug over het "Oude Grachtje", welke waterloop vanuit het Soesterveen daar onder de Soestdijkerstraat door liep. Wanneer wij dus van Baarn naar Soest gaan, dan moeten wij tol betalen.
Tarief in 1692:
Van een wagen - 1 stuiver
Van elck mensch daarop zittende - 8 penningen
Van een paard sonder zaal - 1 stuiver
Van een paard met een zaal  - 1 stuiver en 4 penningen
Van een Koeij ofte os - 8 penningen
enzovoort, een hele rij van mogelijke passanten.
In 1901, op 1 Mei, wordt de straat tot "Rijksweg" verklaard, en de tol wordt opgeheven. Het tolhuisje met de daarbij behorende grond wordt opgekocht door de eigenaar van de buitenplaats "Vredehof" en het tolhuis wordt afgebroken.

III. Soestdijk - Villa Vredehof
Villa Vredehof, een buitenplaats, 'gebouwd ca. 18 25 en meerdere keren verbouwd en uitgebreid.
In 1847 in bezit van Jhr. E.W. van Weede.
Op 31 maart 1881 krijgt Soest een nieuwe burgemeester Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, die gehuwd is met de dochter van Jhr. E.W. van Weede.
De buitenplaats Vredehof wordt dan spoedig de woning van onze burgemeester, gedurende een lange reeks van jaren.
 

IV Soestdijk - Colenso
Tegenover Vredehof ligt de buitenplaats Colenso, ook daterend van begin 19de eeuw, mogelijk zelfs van voor 1800.
Deze villa heeft meerdere eigenaren gehad die het huis een mooie naam gaven. In 1825 "Green-Hill", later in 1861 "Schoonoord". In 1881 "Witsenburg" en in 1887 wordt de villa "Fair Hill" genoemd. Maar al heel spoedig komt er weer een nieuwe eigenaar, nl. Anthonie Cankrien, die dan de buitenplaats de naam "Colenso" geeft. Ook hier wordt in de loop der jaren veel gebouwd en verbouwd en het bezit wordt steeds uitgebreid. Rond de villa waren mooie parken en waterpartijen aangelegd.

V Soestdijk - Vijver "Nieuwerhoek" en Café Kuier
Er waren niet alleen bij Vredenhof en Colenso prachtige parken aangelegd, ook bij de villa "Nieuwerhoek" was door de beroemde tuinarchitect Zocher, een prachtig park ontworpen.
Hier zien wij daar een nu nog aanwezig stukje van De Vijver "Nieuwerhoek" met op de achtergrond Café Kuier op de hoek van de Soestdijkerstraatweg en de "Achterweg".
Deze "Achterweg" is de huidige Noorderweg.
Zocher was ook de ontwerper van de tuinen en waterpartijen bij Paleis Soestdijk.

VI Nieuwerhoek - weg naar Soestdijk-Soest
De villa Nieuwerhoek, gezien vanaf de Veenhuizerstraat (nu Koninginnelaan). Hier stond heel vroeger een boerderij "Landrust", plm 1820. In 1843 koopt de heer F.J. Harderwijk dit pand en er komt een buitenplaats "Nieuwerhoek" .
In 1885 in bezit van Jan Beets, die veel verbouwt en vernieuwt (familie van Nicolaas Beets?). De Beetslaan in Soest is naar deze Jan Beets vernoemd.
De boerderij "Landrust" werd in 1805 bewoond door Rutger de Beer.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto