Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van de voorzitter

P.J. van Doorn

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik het voorwoord voor het kerstnummer 1989 schreef. 1990, het jaar waarin de vereniging haar tweede lustrum zou gaan vieren, stond toen nog voor de deur; er moest in dat kader nog het een en ander worden georganiseerd. Nu, terugkijkend op dit jaar kan het bestuur met genoegen constateren, dat veel leden de evenementen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Historische Vereniging hebben bezocht dan wel daaraan hebben deelgenomen.
De klederdrachtenavond was een groot succes, enerzijds door de grote belangstelling van de leden en anderzijds door het enthousiasme van de klederdrachtengroep Eem- en Gooiland en de heer Bart Krijnen. De organisatoren kunnen met voldoening op dit evenement terugkijken. Ook de deelname aan de door de evenementencommissie georganiseerde bustocht naar Drenthe was groot. Een stimulans voor die commissie om door te gaan met het organiseren van dergelijke evenementen. Het succes van deze dag was zeker niet in de laatste plaats te danken aan de geestdrift, waarmee oud-voorzitter Fred van den Beemt in samenspraak met de evenementencommissie het programma van die dag samenstelde.
Kortom de viering van het tienjarig bestaan van onze vereniging kan geslaagd genoemd worden. Wellicht voor de minder actieve leden een aansporing om eens vaker hun betrokkenheid bij de vereniging te tonen. Mede namens mijn medebestuursleden spreek ik de hoop uit dat 1991 wat de vereniging betreft een succesvol jaar wordt.
U als leden van de vereniging wensen wij een goed kerstfeest en een voorspoedig en vooral gezond 1991 toe samen met uw gezins- en familieleden.

P.J. van Doorn, voorzitter
december 1990

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto