Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

1980-1981 Voorwoord

G. van den Beemt

Een nieuw jaar is aangebroken, 1980 is weer historie.
Als vereniging kunnen wij met een fijn gevoel terug zien naar het jaar dat achter ons ligt.
De belangrijkste gebeurtenis was het passeren van de verenigingsakte, de officiële oprichting van onze vereniging op 9 mei 1980.
Daarna volgden vele activiteiten, zoals de tentoonstellingen tijdens de Gildefeesten over boerengerei en archeologie. De tentoonstelling in het Prentenkabinet in samenwerking met de Fotokring "Astra", betreffende de karakteristieke boerderijen in Soest— Toen en Nu, vervolgens de excursie naar de grafheuvels en niet in de laatste plaats de contacten die onderling werden gelegd.
Met veel genoegen is door de redactie gewerkt aan de eerste afleveringen van ons tijdschrift.
Het tijdschrift moest leesbaar en interessant zijn en een schakel tussen ons allen. Naast deze eisen moest "Van Zoys tot Soest" ook representatief zijn en dat is het ook geworden. De fraaie vorm is in bijzonder grote mate te danken aan onze vormgever de heer F. Elsman die ons blad dit jasje gaf.
Daarnaast moet er veel en vakkundig typewerk worden verricht. Ook hier moet duidelijk een schakel liggen tussen de vormgever en de typiste. Paula Fijnenberg draagt hiervoor de zorg en we kunnen zeggen dat de samenwerking zeer vreugdevol is.
En dan de auteurs, die soms met grote liefde hun kennis op papier hebben gezet, terwijl zij dit nimmer hadden gedaan.
1980 was een belangrijk jaar en wij kunnen met intense tevredenheid en zelfs met enige verbazing terug kijken over wat er allemaal is gebeurd in het eerste levensjaartje van onze vereniging.
Er is ondanks het vele werk dat is verricht, nog heel veel werk blijven liggen.
Maar stel u gerust, er ligt nog werk voor vele en vele jaren te wachten.
De werkgroep Genealogie start binnenkort met de activiteiten.
Een eerste contactavond zal op 12 februari worden gehouden, alwaar zeer zeker fijne contacten zullen worden gelegd.
De werkgroep Archeologie heeft al heel wat afgegraven en in de komende maanden zullen de reeds bestaande contacten worden geactiveerd. De opgraving van het klooster aan de Eemveg moet worden uitgewerkt. Dat betekent, restaureren, tekenen, fotograferen en beschrijven.
Voorts heeft het bestuur een verzoek bij het gemeentebestuur ingediend om te bezien of de Prehistorische Grafheuvel op de Soester Eng "het Enghebergje" gerestaureerd kan worden.
Er zijn aangaande dit plan reeds contacten geweest met het gemeentebestuur en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. De eerste reacties waren erg positief.
Er rest mij nog even terug te keren naar het begin van deze inleiding en wens u namens de bestuursleden een in alle opzichten voorspoedig 1981.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto