Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Kleine aanvulling op artsen in Soesterberg

Dik Top

Dokter Jacob Jongbloed (1895-1974)
Jongbloed werd geboren in Joure. Hij verkreeg zijn militaire brevet op Soesterberg op 6 september 1917. Als luitenant vlieger was hij lid van het stuntteam 'De Vijf Vingers' van Versteegh, waar hij rechts buiten vloog (de pink). Hij woonde in 1924, nog ongetrouwd, op Amersfoortschestraat 10. Dit was het adres van aannemer B.B. van Dijk. Waarschijnlijk huurde hij daar een kamer (de dubbele woning 8A/10 werd later afgebroken). Terwijl hij vlieginstructeur was, begon hij in 1922 in Utrecht medicijnen te studeren. Nadat hij in 1927 zijn artsendiploma had gehaald, werd hij chef van de Vliegmedische Dienst van de Luchtvaart Afdeling op Soesterberg (tot 1931). Daar leidde hij onder meer onderzoek naar de invloed van het vliegen op grote hoogte (dit werd het onderwerp van zijn proefschrift in 1929). De testen werden uitgevoerd in een caisson, waaruit de lucht kon worden weggepompt.

Hij trouwde in april 1927 met J.C. Gerritsen. Op 13 augustus dat jaar berichtte De Soester dat Med. Doct.s Arts Jongbloed een praktijk had geopend op Amersfoortschestraat 83B in Soesterberg (tel. 46, spreekuur 8-9.30 uur). Hij was dus dorpsarts en militair arts tegelijk. In januari 1928 werd dochter Martine geboren. Op 19 september 1928 leidde hij de bevalling van mijn oudste broer Wim (een stuitligging). Vanaf 12 oktober 1929 werd zijn praktijk waargenomen door dokter J.E. Brouwer, zijn collega en opvolger bij de Luchtvaart Afdeling. Jongbloed's afwezigheid had te maken met een vliegtocht die hij maakte aan boord van de Fokker PH-AEZ van de KLM naar Nederlands-Indië, om de invloed van zo'n lange vliegreis op de gesteldheid van de vliegers te onderzoeken. De gezagvoerder was Beekman. Half december keerde hij met Beekman terug. In januari 1931 werd Jongbloed benoemd tot conservator aan de Rijks Universiteit te Utrecht. In maart 1932 werd hij vader van een tweede dochter, Gertrude Tjallinga. In april 1933 verhuisde hij met zijn gezin van Amersfoortschestraat 83B naar Utrecht, Pieter Breughelstraat 47. In Utrecht werd hij in 1934 privaatdocent. In 1942 werd hij benoemd tot hoogleraar in de fysiologie. Jongbloed schreef onder meer een uitgebreid boek over de fysiologie van de mens. Ook is hij bekend geworden door zijn geconstrueerde kunsthart en de uitvinding van de hart-longmachine. Naar hem is de Jongbloedlaan in Soesterberg vernoemd.

Dokter A.J.W. Hagedoorn
Zijn vader was A.L. Hagedoorn, geneticus, die in 1927 op Amersfoortschestraat 108 woonde, in 1937 en 1940 op nummer 67A. Hijzelf had in 1953 zijn praktijk op Amersfoortsestraat 11C (waar nu Arie de Kuijer woont). In 1959 of eerder verhuisde hij naar de Oude Tempellaan 6. Hij bereikte niet de populariteit die Splinter had, maar was ook niet opSplinter'smanier 'omstreden'. Hagedoorn is in de zeventiger jaren opgevolgd door huisarts F.P. Prause en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de "Gezondheidszorg in Soesterberg".

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto