Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Berichten van het bestuur

Bestuur

Allereerst wil het bestuur iedereen bedanken die ons een blijk van medeleven heeft gegeven naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter Herman Schoemaker. Het is zeker een gemis voor onze vereniging, maar de realiteit is dat we verder gaan. Voorlopig onder leiding van Hanneke Roskam maar bestuur en de 'benoemingscommissie' zijn naarstig op zoek naar een meer definitieve oplossing. Het bestuur is blij dat Hanneke deze toch wel zware taak op zich genomen heeft.

Bestuurssamenstelling
Op de jaarvergadering heeft Henk Groenesteijn afscheid genomen van het bestuur. Om persoonlijke redenen heeft ook Fred Engberink besloten om het bestuur te verlaten. Beiden blijven zich op de achtergrond inzetten voor de HVS. Van Henk en Fred hebben we als bestuur op gepaste wijze afscheid genomen.

Activiteiten
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering heeft René van Hal een presentatie gegeven over de mogelijkheden van onze websites www.hvsoest.nl, www.verdwenensoest.nl en www.soestopdekaart.nl. Inmiddels zijn de vrijwilligers Joop Piekema en Piet van Elteren druk doende om nog meer fotomateriaal op de laatste website te plaatsen. Op Koningsdag en op de Oude Ambachtenmarkt heeft de HVS zich weer gepresenteerd, beide keren met een kleine quiz. Op Koningsdag stonden wat winkeliers uit 't Hart centraal. Mevrouw Strietman had met de nodige inspanningen alle antwoorden goed en verdiende de hoofdprijs. Op de Oude Ambachtenmarkt werden wat ambachtelijke gereedschappen uit Museum Soest getoond. Hier waren zeven goede oplossingen en na loting waren de winnaars: dhr. Bressers uit Soesterberg, dhr. Laseur uit Amersfoort en familie Carl van Dorresteijn uit Soest.

Ledenbestand
Voor zover ons bekend zijn de volgende leden overleden: mevrouw Adavan Asselt-Schalkx en mevrouw Schreuder-Trautwein, zij was de schoondochter van politiekorpschef inspecteur A.F. Schreuder (1885-1942) die in het concentratiekamp Neuengamme omgekomen is. Wij wensen de nabestaanden de kracht toe om het verdriet te dragen. Nieuwe leden mogen we ook verwelkomen: de heren Berendse, Van der Wijden, De Weerd, Batenburg, Buxtorff, Hilderink, Goudriaan, Van Deursen en Kuyer en de families Lenarduzzi en Kok.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto