Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Princecamp

Ton Hartman

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om in het landelijke jaar van de buitenplaatsen (2012) alle in Soest en Soesterberg beschrijvingswaardige landhuizen in een themanummer te bundelen. Om verschillende redenen is daarvan afgezien en besteden we in dit blad aandacht hieraan. Als eerste een nog bestaande maar tamelijk onbekend landhuis Birkstraat 106

Dat dit landhuis opgewaardeerd wordt tot buitenplaats is misschien iets te veel eer, maar de vroegere grandeur loont zich wel tot een beschrijving. Er is niet veel geschreven over dit huis en zijn bewoners, zelfs de naam is maar bij een enkeling bekend.

De Princecamp ontleent zijn naam aan het bouwland waarop deze villa gebouwd is. Bij de boeren in de naaste omgeving is de naam nog bekend net als het iets verder gelegen Schapenkamp. Helaas heeft de naam geen enkele verbintenis met de Koninklijke familie. Het zou heel goed kunnen zijn dat de grond vernoemt is naar de vroegere gebruiker HendrickJansz Prins, deze was in 1662/1663 woonachtig in een van de daggelderswoningen op de buitenplaats "Heuvel en Daal". Mogelijk was hij tuinman bij de familie Bartolotti aldaar, en mocht hij het bouwland voor eigen gebruik betelen (bron: Soest en Soesterberg in de 17de en 18de eeuw)

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto