Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Berichten van het bestuur

Bestuur

Cultuurhistorie in de gemeente
De gemeente Soest heeft verschillende avonden georganiseerd over cultuurhistorie in de gemeente. Vanuit het bestuur is getracht om daar ook vertegenwoordigd te zijn. Opvallend is de grote belangstelling die deze avonden weten te trekken. Blij zijn wij dat de inleiders betrokken leden van onze vereniging zijn en dat er aandachtig naar hun visie geluisterd wordt.

Torenlezing
Dit jaar heeft de commissie "Vorming en Toerusting" van de gezamenlijke Soester kerken gekozen voor een lezing over een historisch nationaal onderwerp. Op dinsdag 31 januari 2017 komt in de Oude Kerk de heer drs. Jan Helwig alles vertellen over ons volkslied het Wilhelmus.

19de Eeuwboek
Nu het boek "Soest en Soesterberg in de zeventiende en achttiende eeuw" bijna uitverkocht is wil het bestuur graag dat er concreet aan de slag gegaan wordt met "Soest en Soesterberg in de negentiende eeuw". Vanuit het bestuur zal Ton Hartman afgevaardigd worden naar een te vormen redactiecommissie.

Ledenbestand
Voor zover ons bekend zijn de volgende leden overleden: de heer Jan Hendrik Honée op 20 september en mevrouw Thea Mast-Uijtewaal op 25 november 2016. Wij wensen de nabestaanden de kracht toe om het verdriet te dragen. Nieuwe leden mochten we ook verwelkomen: de heren S. Uyland, P.D.G.J. Verhoeven, H. Marcus, C. van den Brink, M. Huizenga, H. Lanting en de dames A.K. Fennema en C. Braam.

Opening Maand van de Geschiedenis
Elk jaar is oktober de "Maand van de Geschiedenis", dit jaar met als thema "Grenzen". Het leek de gezamenlijke erfgoedinstellingen van Amersfoort een goede gelegenheid om ook de regio erbij te betrekken. Amersfoort en Bunschoten werden vertegenwoordigd door hun burgermeesters Lucas Bolsius en Melis van der Groep. Terwijl de eerste een vrij algemeen verhaal over landsgrenzen hield, had de in Bunschoten geboren Melis een ludieke toespraak voor alle mensen van 'buuten Nolletje'. De historische kringen/verenigingen van Nijkerk, Hoogland, Leusden en ook Soest hielden een korte voordracht. De HVS kwam met veel 'tamtam' binnen: een tamboer van het Groot Gaesbeeker Gilde begeleidde de oude grijsaard die de schermutselingen van het grensgeschil met Amersfoort in 1592 nog meegemaakt had.

Bustocht naar Museum
Twintigste Eeuw in Hoorn Niet alle plaatsen in de bus waren bezet maar verder was het een geslaagde excursie. Naast het Museum van de Twintigste Eeuw hebben verschillende deelnemers ook het Westfries Museum bezocht. Dit museum stond volop in de belangstelling vanwege de terugkomst van twee gestolen en beschadigde schilderijen.

Lezing Lex van den Brink
Onverwachts vol was de zaal in Museum Soest waar de heer Lex van den Brink een lezing over vervoer in vroegere tijden presenteerde. De lezing was oorspronkelijk algemeen opgezet maar Lex had de nodige Soester accenten erin verwerkt. Het blijkt dat de lezing in een behoefte voorziet zodat we die vaker trachten te organiseren.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto