Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Terugkijken op 2016 Zonder de toekomst uit het oog te verliezen

Hanneke Roskam-Slot

TERUGKIJKEND OP 2016 ZONDER DE TOEKOMST UIT HET 00G TE VERLIEZEN

Voor u ligt alweer de laatste Van Zoys tot Soest van dit jaar Ook deze VZTS is weer gevuld met leuke en interessant artikelen, ingestuurd door leden maar ook niet leden en de redactie die al jaren ook het redigeerwerk doet. Dank aan alien.

Wij hebben een roerig jaar achter de rug met nogal ingrijpend, het overlijden van onze voorzitter Herman Schoemaker. Hij heeft voor onze vereniging veel betekend in de zin van een verbindend man te zijn geweest tussen de HVS, het Museum Soest en de Gemeente en hij was een beminnelijk persoon, wij missen hem als voorzitter. Echter, de wereld draait door, zo ook die van de HVS. Binnen het bestuur zijn er naast het verlies van de voorzitter, wat verschuivingen geweest, waardoor er ruimte is ontstaan voor nieuwe bestuursleden. inmiddels hebben wij twee personen bereid gevonden om zich in te zetten voor onze vereniging. De afgetreden bestuursleden blijven gelukkig voor de vereniging behouden, zij het in een andere hoedanigheid, en de nieuwe gaan in de komende Algemene Leden Vergadering uiteraard pas officieel benoemd worden.

De toekomst voor onze vereniging ziet er, gezien het aantal leden van meer dan 450, goed uit en wij als bestuur doen ons uiterste best om het niveau van activiteiten op peil te houden, dan wel op een hoger plan te brengen. Dat er voor historische verenigingen een grote rol is weggelegd in het behouden van oude gebouwen, instituten en tradities, moge duidelijk zijn, waarbij ik als "bijna" afsluiting de volgende woorden wil gebruiken die ik in ongeveer dezelfde woorden beluisterde van Marcel Wanders, industrieel ontwerper: "Als wij ons verleden niet waarderen, hoe gaan we dan morgen om met de dingen van vandaag?"

Tot slot namens de bestuursleden van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, te weten: Johan, Patrick, Ton, Rob, Paul en ondergetekende, wensen wij u allen en allen die u lief zijn:
Fijne Kerstdagen en een gezond en vredig 2017.
(Interim) voorzitter, Hanneke Roskam-Slot.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto