Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voorwoord van de redactie

Redactie

Dit is alweer het laatste nummer van dit blad voor dit kalenderjaar.
Het was een bewogen jaar voor de vereniging, we moesten afscheid nemen van onze voorzitter HermanSchoemaker.Herman heeft een doctoraalscriptie geschreven over de geheime organisatie"Stay Behind", op een tweetal lezingen heeft hij een samenvatting gepresenteerd. De plannen waren om ook een samenvatting in dit blad op te nemen. Helaas is het er niet meer van gekomen, de ziekte eiste zijn energie volledig op. In overleg met de familie is gekozen om een artikel van Maurice van Lieshout in dit blad te publiceren. Grondslag voor dat artikel was een interview met Herman in april 2013. Verder heeft Jan de Mos de criminaliteit in Soest in de 16, 17de en 1 8deeeuw beschreven. Dit keer de laatste aflevering van Jan van Veldhuizen, nu over de middenstand in wijk 't Hart. Het Museum Soest is een nieuw pronkstuk rijker: het oude mechanische uurwerk is gerestaureerd en heeft een prominente plaats in het Museum gekregen. Wat daar allemaal bij kwam kijken wordt door Cees Vos uit de doeken gedaan. Gezondheidszorg is meer dan alleen artsen, ook instellingen zoals de Van Arkel Stichting op de Lazarusberg is een beschrijving waard, wat door Piet van Elteren is gerealiseerd. Nog meer gezondheidszorg: nu een artikel over dierenartsen. Maar we beginnen met de vaste rubrieken zoals de bestuursmededelingen en een terugblik op vorige nummers van dit blad. De reacties van u zijn waardevolle aanvullingen op de oorspronkelijke verhalen van de auteurs. Ook in het nieuwe jaar hopen we weer op een grote variatie aan artikelen van de gastschrijvers, maar ook aan documenten of afbeeldingen om deze artikelen te kunnen samenstellen. Tenslotte is een dankwoord terecht aan iedereen die een bijdrage aan ons kwartaalblad heeft geleverd.

De redactie wenst iedereen prettige Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto