Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Aanwinsten voor de geschiedschrijving van Soest en Soesterberg

Ton Hartman

De historische vereniging Soest / Soesterberg verkrijgt verschillende documenten. In deze rubriek, die zeker niet volledig is, worden sommige giften wat nader beschreven.

Onderlaatst werd ik benaderd door dhr.OttoHilhorst, geboren in 1943 aan de Korte Hartweg 10 maar nu woonachtig inPerth,Australië. Zijn ouders Reijer Hilhorst en Hendrika Cornelia 't Lam hadden in 1956 besloten om met hun huisgezin van zes jonge kinderen te emigreren. Reijer was geen onbekend persoon in Soest, hij was een tien jaar gemeenteraadslid voor de Katholieke Volkspartij. Daarnaast bekleedde hij allerlei functies in het maatschappelijk leven. In het dagelijks leven was hij onderhoudsschilder bij Mariënburg. Naar aanleiding van een conflict besloot hij plotsklaps te emigreren, de keuze van toekomstig vaderland was nog het moeilijkst. Canada was te koud, Nieuw-Zeeland te ver weg, Zuid-Afrika had het verkeerde politieke systeem. Ook Ethiopië was toen een populair immigratieland maar daar ging vader Reijer niet naar toe; verf was inmiddels kwalitatief zo goed dat zelfs een 'zwarte' zelf kon schilderen! Tenslotte ging de reis met SS Waterman naar Melbourne in Australië.

OttoHilhorst was op zoek naar het verleden, ons heeft hij kopieën van familiepapieren beschikbaar gesteld, zoals;
• Zijn rechtstreekse afstamming naar de oudst bekende voorvader Meijns Huijbert Hilhorst (1455-1498). De opsteller van deze reeks laat Meijns getrouwd geweest zijn met Lady MargrietIIvan Egmond (1455-1536) en kan zo nog 19 generaties in de familie Van Egmond terug. Uit de artikelenreeks van Reinier Hilhorst, getiteld; "Bespiegelingen over de familie Hilhorst aan de hand van de familiewapens" is voor de echtgenote geen duidelijke achternaam of afstamming bekend geworden (zie dit blad 32 jrg. Nr.3 blz. 18 t/m 22). Waarschijnlijk heeft de wens om verder terug in de tijd te gaan het gewonnen van de zorgvuldigheid.
• Artikel over zijn grootvader Otto 't Lam (1894-(1984).

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto