Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voorwoord redactie

Redactie

Monument
Het woordenboek geeft twee betekenissen voor dit woord namelijk; 1 iets dat bestemd is om de herinneringen aan iemand of iets te doen bewaren; gedenkteken, gedenkzuil. Of; 2 iets dat tenminste vijftig jaar geleden vervaardigd is en dat van algemeen belang is vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde. Goed beschouwd is elke uitgave van ons kwartaalblad een klein monument, elk artikel tracht de herinnering aan iets of iemand te bewaren en het heeft vaak ook nog volkskundige waarde.

In deze uitgave staat de tweede betekenis centraal en met name de bouwkundige werken. Landelijk worden elk jaar de Open Monumentendagen georganiseerd, dit jaar voor de 27ste keer. In het verleden heeft Soest ook enthousiast meegewerkt met een eigen programma, helaas is dat de laatste jaren verwaterd. Het bestuur van de Historische Vereniging ervaart dit toch als een gemis en heeft stante pede een comité ingesteld. Voortvarend heeft deze de taak opgepakt en dit boekje is een van de resultaten van deze inzet.

Inhoud
Soest (inclusief Soesterberg) is rijk aan monumenten. De oudste is een aardkundig monument; de stuifduinen. Ook van respectabele leeftijd zijn de grafheuvels, de weinig zichtbare tumuli tussen Soest en Soesterberg en het markante exemplaar aan het Enghenbergersteegje. Van de meeste monumentale gebouwen in Soest is er een beschrijving gemaakt in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project. Aan deze verslaglegging heeft de historische vereniging actief meegewerkt. Het (gele) boek "Geschiedenis en Architectuur Soest" is de weerslag daarvan en bevat alle bouwkundige beschrijvingen.

De geschiedenis van de Emmakerk is nog niet zo oud maar zeker zo enerverend, bij de bouw speelden allerlei machten een rol en de eenvoud van de kerk bewijst de pracht.

In dit boekje zijn we meer op zoek gegaan naar de verhalen achter de monumenten, bijvoorbeeld hoe ze tot stand gekomen zijn of hoe ze zich verhouden tot het landelijke thema "Macht en Pracht". Op de voorzijde van dit tijdschrift heeft u al kunnen herkennen waar het openingsartikel over gaat. Op een prachtige plaats gelegen is het Veerhuis aan de Kleine Melm, dankzij de muurankers met jaartal wordt het algemeen beschouwd als het oudste woonhuis van Soest.

Enkele jaren geleden leek het Gagelgat nog reddeloos verloren, maar nu heeft dit monument misschien wel de beste vooruitzichten voor de toekomst, een boerderij waar je je echt welkom voelt.

De werkgroep Soesterberg heeft zijn uiterste best gedaan om het Officierscasino nog eenmaal geopend te krijgen. Na veel overleg heen en weer kwam het negatieve antwoord; het complex wordt ontmanteld en voor de veiligheid van de bezoekers kan niet ingestaan worden. Wat het eerste betreft blijft het een rijksmonument dat niet klakkeloos verwaarloosd mag worden, het tweede argument zou de Duitse grondigheid tekort doen; de muren van dit bunkerachtige gebouw zouden anderhalve meter dik zijn. U zult tevreden moeten zijn met deze beschrijving van een gebouw dat door een foute macht tot stand is gebracht.

De andere te bezoeken monumenten zijn samengevat in het volgende artikel, misschien is er in de toekomst een individuele beschrijving wel mogelijk. Tenslotte nog het verslag van de fietstocht, een boekrecensie en wat vaste rubrieken. Tevergeefs zult u zoeken naar het derde deel van Rutger Gerbrandsz en zijn nazaten, in het eerstvolgende reguliere nummer komt het al voltooide artikel.

Ledenbestand
Op 78 jarige leeftijd is dlr. Ab Blokzijl overleden, hij was een groot animator van contacten tussen Soesterberg en Polen en heeft veel hulp voor dat gebied georganiseerd. De laatste jaren was hij een trouw suppoost van Museum Oud Soest. Mevrouw Rademaker-de Jong is eveneens op 78 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen de nabestaanden de kracht om het verdriet te dragen.Nieuwe leden mochten we ook verwelkomen, dhr. Peter Mreijen, docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Baarns Lyceum weet dat ook regionale geschiedenis belangrijk is. Oud huisartsRupert; tevens zegde hij zijn medewerking toe aan het komende themanummer "Huisartsen in Soest". Familie van der Kaa bezocht onze 'stand' bij het rogge maaien. Ook de heren van de Kraats, Bakker en Brouwer zijn lid geworden, de laatste komt uit Soesterberg, welkom.

Bestuur
Het bestuur bedankt iedereen die meewerkt om de Open Monumentendag Soest 2013 MIONUMENTEN DAG te doen slagen. Allereerst de eigenaren, k bewoners of beheerders die hun monument beschikbaar stellen. Daarnaast ambtenaren en college van B & W van de gemeente Soest voor hun bijdragen. Auteurs, fotografen, redactie, vormgeving en bezorging voor het samenstellen en verspreiden van dit boekje en de brochure. Lastbutnot least het organiserend comité, in vakantietijd iets op poten zetten zal niet meegevallen zijn. Ongetwijfeld zijn er vrijwilligers vergeten, maar ook zij verdienen de dank.

Wim Routers heeft te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden voor dit blad wil beëindigen, wij respecteren zijn beslissing. Vanaf zomer 1998 is de omslag van dit blad een ontwerp van hem, en vanaf de lente 2011 was hij samen met Piet van Elteren verantwoordelijk voor de gehele lay-out. Wim heeft op zijn kenmerkende wijze de overgang van professioneel en uitbesteed werk naar vormgeving in eigen beheer gestimuleerd. Bestuur en redactie zijn hem erkentelijk voor zijn inbreng gedurende vele jaren.

Onze voorzitter is erin geslaagd zijn doctoraal scriptie over de "Koude Oorlog" af te ronden en mag zich nu doctorandus noemen, onze felicitaties.

Betreffende de archiefkwestie heeft een delegatie van het bestuur een constructief overleg gehad met de verantwoordelijk wethouder en met de betrokken ambtenaren, ook is er een overleg geweest met de huidige archiefassistent en de vrijwilligers. Richard Hoving

Televisieprogramma
Onlangs werden we benaderd door een researchervan het NTR televisieprogramma "Na de Bevrijding" dat de periode 1945- 1950 gaat behandelen. De programmamakers hebben een inwoonster uit Soest uit die tijd bereid gevonden om een verslag te doen van de vernederende tocht die een NSB'er moest ondergaan toen die naar Amersfoort werd overgebracht. Over de identiteit was nog geen duidelijkheid maar met wat boekenwijsheid is dat nu helder. En of we nog een foto van dit gebeuren hadden. De Historische Vereniging beschikt over heel weinig beeldmateriaal uit die periode en aanvulling over Soest / Soesterberg is welkom. Zou onze naam nog in de aftiteling van het programma genoemd worden? 

Errata
In de vorige uitgave (34e jaargang nr. 1) zijn er wat storende foutjes ontstaan. Op de voorzijde bij de foto van de "Congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding", is vergeten te vermelden dat deze foto door het fotoarchief van het Kontakt der Kontinenten beschikbaar gesteld is, waarvoor dank. De foto op bladzijde 29 is verticaal ingedrukt, daardoor zijn de verhoudingen in de foto verstoord. Op bladzijde 30 zijn enkele witregels weggevallen. Bij de foto op bladzijde 32 is het onderschrift gedeeltelijk weggevallen. Het had moeten luiden: Blijkbaar was het nog aantrekkelijk om als Eemnesser ondernemer je in Soest te profileren als pakketdienst, foto ca. 1930, collectie C. van IJken,Eemnes.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto