Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe, burgemeester (1881-1914)- deel I

W.P. de Kam

Mr.C.J.W.Loten van Doelen Grothe is de vijfde in de reeks van oud-burgemeesters die ik probeer in dit tijdschrift enigszins te belichten.
Constant Jacob Willem Grothe is op 9 juli 1851 te Utrecht geboren. Zijn ouders waren Jacob Anne Grothe en Arnoudina Johanna Carolina Loten van Doelen. Hij was de zesde telg in een gezin van 13 kinderen, waarvan de meeste overigens niet oud zijn geworden.
Het geslacht Grothe stamt uit Lemgo in Lippe (Westfalen). Daar hebben verschillende Grothe's een belangrijke bestuursfunctie vervuld. In de 18e eeuw vestigde de bet-overgrootvader van Constant zich in Utrecht.
In "Utrechtse biografieën", deel 4 waarin levensbeschrijvingen zijn opgenomen van bekende en onbekende Utrechters, staat een beschrijving vermeld van Constants vader, Jacob Anne Grothe (1815-1899). Daarin staat over zijn vader o.a. vermeld: "Met zijn opleiding en achtergrond zou hij geknipt zijn geweest voor de rechterlijke macht of de gemeentelijke en provinciale politiek".
Dat wat bij de vader reeds in de genen was opgeslagen is bij de zoons, waaronder Constant, zoals nog zal blijken, zichtbaar geworden in activiteiten in de gemeentelijke en provinciale politiek.
Na het doorlopen van de lagere school bezocht Constant het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Na succesvolle afronding van die opleiding studeerde hij rechten aan de rijksuniversiteit te Utrecht. De rechtenstudie rondde hij af in 1877. In datzelfde jaar werd hem bij Koninklijk Besluit toestemming gegeven om 'Loten van Doelen' aan zijn familienaam toe te voegen. Zijn moeder, die deze familienaam droeg, was inmiddels in 1875 overleden.
Wat Constant Loten van Doelen Grothe na afronding van zijn studie in 1877 tot aan zijn benoeming tot burgemeester van Soest bij KB van 11 maart 1881 beroepsmatig heeft gedaan heb ik nog niet kunnen achterhalen. Hij was toen hij in Soest werd benoemd 29 jaar en ongehuwd. Zijn toekomstige vrouw leerde hij in Soest kennen. Het was zijn buurmeisje. Dat meisje, of eerbiediger gesproken die jongedame luisterde naar de naam van Jvr. Renée Henriette van Weede. Zij was een dochter van de toenmalige kamerheer van Zijne Majesteit Willem III, Jhr. Everard Willem van Weede. Het huwelijk met haar werd voltrokken op 20 december 1887 door de bejaarde loco-burgemeester, wethouder G.C.Kloosters. Ter gelegenheid van zijn huwelijk werd aan de burgemeester mede ten behoeve van een huwelijksreis verlof verleend van 15 december 1887 tot 15 maart 1888. Na terugkomst van de huwelijksreis werd het echtpaar hartelijk verwelkomd door de ingezetenen van Soest. Het echtpaar vestigde zich in de villa Vredehof, waarvan een foto is afgedrukt. Het echtpaar kreeg in 1889 een zoon, genaamd Arnoud Johan Karel.
Wellicht mede als gevolg van zijn band met de fam. Van Weede, maar waarschijnlijk ook in ander opzicht, toonde mr. Loten van Doelen Grothe grote betrokkenheid bij het wel en wee van de koninklijke familie. In 1886 was hij al benoemd tot Officier in de orde van de Eikenkroon. Dat is een Luxemburgse ridderorde die was ingesteld door groothertog Willem II (als Willem II, koning van Nederland) voor personen met grote militaire en/of civiele verdiensten en die tot 1890 zowel aan Luxemburgers als aan Nederlanders werd verleend.

Later (1906) is Loten van Doelen Grothe ook benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Loten van Doelen Grothe is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de feestelijkheid ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina.
Naast zijn burgemeestersambt vervulde Loten van Doelen Grothe veel nevenfuncties. In een vervolgartikel in het volgende nummer van dit tijdschrift zal ik er een aantal opsommen. Nu al merk ik op dat hij van 1887 tot 1899 ook raadslid was. Zoals ook al uit de eerdere beschrijvingen van burgemeesters bleek was zo'n combinatie in de vorige eeuw nog mogelijk.
Op de hoogtepunten van zijn ambtsperiode en zijn verdere loopbaan zal ik nader ingaan in deel 2 dat in het volgende nummer zal verschijnen.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto