Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

MIEKE LANSINK, archiefbeheerder Soest

Zoals wellicht bekend heeft onlangs de heer A.F.M. Reichgelt, in de afgelopen jaren het gezicht van het gemeentearchief van Soest, deze gemeente verlaten om zich te gaan wijden aan de oude archieven van de gemeente Amersfoort. Ik heb het voorrecht hem als archiefbeheerder in Soest te mogen opvolgen. Mede een voorrecht door de prettige toestand waarin de heer Reichgelt het gemeentearchief heeft achtergelaten. Ik kan als nieuwkomer gebruik maken van zijn "Inventaris van de archieven van de gemeente Soest 1812-1928", maar ook van een schat aan andere informatie die hij, zoekend naar het antwoord op de vragen die hem voorgelegd werden, heeft verzameld en bewaard. Het eerste doel dat ik me als archiefbeheerder heb gesteld is het voor derden toegankelijk maken van deze verzameling, zodat ook de bezoekers van het gemeentearchief ervan kunnen profiteren en er desgewenst zelfstandig in kunnen zoeken. Op deze wijze hoop ik tegelijkertijd zelf enigszins thuis te raken in de geschiedenis van Soest, waarmee ik, woonachtig in Ede en voorheen werkzaam bij het Haags Gemeentearchief, nog niet vertrouwd ben.

Mijn meest omvangrijke opdracht is het maken van een beschrijvende inventaris van het archief van de gemeente Soest over de periode 1929-1975, de opvolger van de inventaris van de heer Reichgelt. Sinds 1929 wordt het archief van de gemeente geordend volgens de Code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een systeem dat - niet verwonderlijk - werkt met codes. Ook in de inventaris van dit archief, zoals die op dit moment binnen de gemeente wordt gebruikt, voeren de codes de boventoon en zijn de beschrijvingen zeer summier. Daardoor is deze inventaris minder geschikt als hulpmiddel bij historisch onderzoek, en is het nodig een nieuwe inventaris te maken met duidelijke beschrijvingen van de inhoud van de archiefstukken. De omvang van het archief bedraagt vele tientallen meters, dus de voltooiing van dit werk zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Daarnaast behoort het tot mijn taak als beheerder van het gemeentearchief om schriftelijke vragen te beantwoorden en om bezoekers te ontvangen en zo nodig te begeleiden. De gemeente Soest heeft de bevolkingsregisters tot 1935 en een groot gedeelte van de akten van de burgerlijke stand gemicroficheerd. Binnenkort wordt ook het resterende deel van de akten, voorzover deze openbaar zijn, op microfiche gezet. De microfiches zijn door de bezoekers zelfstandig te raadplegen, terwijl natuurlijk waar nodig hulp geboden kan worden. Een aantal boeken en tijdschriften, waaronder Van Zoys Tot Soest, staan aan iedereen ter onmiddellijke beschikking. De eerder genoemde gegevens-verzameling van de heer Reichgelt, meer boeken en tijdschriften, en natuurlijk de archieven zelf zijn geborgen in het depot in de kelder van het gemeentehuis, maar worden op verzoek door ondergetekende gehaald. Ook de uitgebreide fotoverzameling onder beheer van de heer J. Piekema kan in het gemeentearchief worden bekeken.

Wie een bezoek wil brengen aan het archief kan dat het beste doen na telefonische afspraak (035-6093518). De heer Piekema is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig, de archiefbeheerder op woensdag, donderdag en vrijdag. (Let op inmmidels gedateerd! Het archief is ondergebracht bij archief Eemland. -www.archiefeemland.nl- Redactie website).

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto