Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Uijt Eijgene vrije geneegentheijdt

De redactie

Tot de inventaris van de Historische Vereniging behoort de originele kopie van een opgemaakte overeenkomst uit 1784 waarbij een stukje grond om niet wordt overgedragen aan Evert Fluijt, meester timmerman. Omdat Evert Fluijt geen onbekende in Soest is (hij is de grootvader van Hendrikje Fluijt, die met haar echtgenoot Cornelis Hendrik van Brummelen, als eerste in de Kerkebuurt in 1838 is begonnen met een bakkerij) is het interessant van deze overeenkomst melding te maken.
De letterlijke tekst ervan luidt:

Copie
Ik ondergeteekende bekennen bij desen uijt Eijgene vrije geneegentheijdt afgestaan, en gesedeert te hebben Gelijk bij desen afstaan en Sedeeren aan Monsieur Evert Fluijt Meester Timmerman, en Inwoonder te Soest: Een bekent Stukjen Land regt agter sijne huijsjes Gelegen aan de Seijweg naast de Kerk, Sijnde thans met een Beuken heg afgeset, ter groote van Negen en vijftig Roeden in 't geheel groot: Sijnde Geleegen aan 't Eijnde van 't Bouwland bij 't Huijs van 't Klooster Langs de groote gemeene weg, en Seij Steeg tot Soest, weshalven bij desen verklaaren daar van afstand te doen en voorn. 59 Roeden Lands in vollen Eijgendom over te geven aan voorn. Evert Fluijt en Sijn Regt verkrijgende, om daar meede te handelen als sijn eijge vrije land en grond in Eijgendom toebehoorende, waar toe desen tot sijne versekeringe is dienende, als begeerende dat 't se/ven altoos van kragt en waarde sal verstrecken.
Actum Utrecht den 27e April 1784
G. v. Salck

Evert is gedoopt in Soest op 29 september 1743 als Evert Jacobse Fluit, zoon van Jacob Fluit en Lubbertje van Aduwerd. Hij trad op 28 mei 1769 in Soest in het huwelijk met Henderikje Blauw [1] . Zij woonde voor haar huwelijk in Soest notabene in Wildervank. Het gezin kreeg 6 kinderen.
Naar alle waarschijnlijkheid - zie ondermeer Gerard Stalenhoef [2] - woonde het gezin Fluijt in de Kerkebuurt in het pand waar later gedurende ruim 150 jaar bakkerij Van Brummelen was gevestigd.

Op de lijst van inwoners in Soest van 1786 [3] komt na de naam van Jacob (waarschijnlijk zijn vader, die bij het gezin woonde of andersom) ook de naam van Evert voor; beiden zijn dan timmerlieden. Zijn moeder is overleden, evenals zijn oudere broer Jacob ( 8 april 1770 f 1770 - 1775) en daarom wordt op deze lijst vermeld, dat het huisgezin bestaat uit 8 personen. In de bevolkingsgegevens van 1813 wordt zijn naam ook nog vermeld. Hij is dan 70 jaar oud  [4] . Hij woont dan op nummer 187 samen met zijn dochter Lubbertje (winkelier) en Elsje, de dienstmeid. Evert werd eigenaar van ruim 800 m 2 grond (59 roeden); heeft hij hier een huis op gebouwd?

Het zou kunnen zijn. En heeft hij daarna de latere bakkerij (nummer 163) overgedaan aan zijn zoon Hendrik Fluijt, die in 1813 daar met zijn gezin woonde [4]. Niet duidelijk is overigens waarom "uijt eijgene vrije geneegentheidt" een stukje land werd overgedragen. Speculaties zijn uit den boze. En wie was G.v.Salck?

Ten slotte en terzijde: vast staat dat drie generaties Fluijt het vak van timmerman beoefenden in het pand Van Brummelen en dat deze lijn door Hendrikje in 1838 is onderbroken.

NOTEN
1. Van Zoys tot Soest, 10e jaargang nr 1 1989, blz 16
2. Van Zoys tot Soest 9e jaargang nr 3 1988, blz 3
3. Van Zoys tot Soest 9e jaargang nr 3 1988, blz 2 e.v
4. Bevolkingsgegevens 1813 door Dick van Vulpen, Van Zoys tot Soest 17e jaargang m 1 1996

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto