Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Tor Erelid benoemd: Peter van den Breemer en Gerard Staalenhoef

het Bestuur

Tijdens de jaarvergadering vorig jaar namen we als bestuur en leden afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur. Bij die gelegenheid kwam uit de vergadering de vraag of deze heren, Peter v.d. Breemer en Gerard Staalenhoef, niet benoemd konden worden tot Lid van Verdienste. Aangezien dat op dat zelfde moment natuurlijk niet mogelijk was, werd dit voorstel meegenomen ter overweging.

Het bestuur moest in haar eerstvolgende vergadering concluderen dat dit niet haalbaar was, maar dan wel op statutaire grond. Dat deze mensen een dergelijke status van harte verdienden stond immers buiten kijf. Beiden waren in de jaren voor de oprichting van onze vereniging reeds actief in een meer regionaal gerichte genealogische werkgroep, waarbinnen plannen bestonden om deze in een daadwerkelijke vereniging over te laten gaan. Rond deze tijd kwam ook de stichting Oud Soest van de grond, waarbij men gretig gebruik maakte van de kennis en ervaring van beide heren. De samenwerking leidde ertoe dat men het eigenlijk van groter belang achtte om een ruimere basis te leggen voor het museum door het opzetten van een Historische Vereniging Soest, dan om door te gaan met bovengenoemde regionale historische vereniging. Beiden hebben zich sinds die tijd volop ingezet voor de vereniging in het algemeen en de genealogische activiteiten in het bijzonder.

De heer Van den Breemer heeft zich daarnaast ontpopt tot een bekwaam redacteur van "Van Zoys tot Soest". Gelukkig hebben hij en de heer Staalenhoef zich bereid verklaard hun werkzaamheden binnen de vereniging voort te willen zetten. Alle reden dus om deze pioniers een blijvend blijk van waardering toe te kennen.

Onze vereniging kent niet de status van Lid van Verdienste, maar wel dat van Erelid. Er hoefde dan ook geen seconde nagedacht te worden, om dit op de agenda van de afgelopen jaarvergadering als bestuursvoorstel op te voeren. Zo smaakte de voorzitter het genoegen om op deze avond de eerste twee ereleden van de Historische Vereniging Soest te mogen benoemen. Of er meerdere zullen volgen, valt te bezien, want wat deze beiden op hun staat van dienst kunnen noteren, zal niet makkelijk te evenaren zijn ...  

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto