Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Werken aan een optocht; nu al historie

Bert Krijger

Toen in maart 1986 een paar leden van de Historische Vereniging Soest als commissie bij elkaar kwamen, was het doel een 'historische optocht' te organiseren. Een optocht die men niet gauw zou vergeten, in de historie van Soest, en zou gaan over allerlei historische onderwerpen.

Het organiseren van een historische optocht was in Soest al eerder gebeurd. De ervaringen van die eerste optocht konden uiteraard worden gebruikt voor deze tweede optocht. Zo kon worden gekeken naar het draaiboek, de route, het samenspel met de politie enz. Waar daarmee was de organisatie niet klaar. De belangstelling om mee te doen aan die optocht, die voor velen veel tijd en geld zou kosten, was er in 1986 nog niet. Nadat de commissie een voorlopige opzet had gemaakt, begon de voorlichting. Een film- en instructie-avond, in het 'Duivenzaaltje' van de postduivenvereniging de Zwaluw. Een (her-)vertoning van de verschillende films van de historische optocht 1979, moest de animo om mee te doen stimuleren. En dat werkte. Velen schreven zich in oktober 1986(!) al in voor deelname. Daarbij hield men rekening met het hoofdthema dat de commissie had aangegeven, de Bourgondische tijd. Heksen, kastelen, edelen, jonkvrouwen, kerken, sprokkelaarsters enzovoort. Soest zou meer krijgen dan het ooit had gehad. Een heksenwaag, een schandpaal, een kasteeltuin en nog meer moois. De commissie heeft voor de optocht geen hamer in de hand gehad. Dat deden de deelnemers.Wel ontwierp de commissie een 'aandenken' voor alle deelnemers, verzorgde een uitgebreide deelnemersinformatie in brochurevorm, maar ook informatie voor de pers. De inspanningen van de deelnemers wilde de commissie graag al voor de optocht onder de aandacht van Soest brengen.

De ervaringen met de pers bij de vorige historische optocht (een gunstige uitzondering vormde de Soester Courant), maakten dat de commissie zelf de persartikelen wilde verzorgen voor Soester Courant en Soest NU. De resultaten daarvan hebben velen kunnen lezen. In het bijzonder Soest NU maakte veel werk van deze voorpublikaties. De Soester Courant haalde de 'achterstand' in met een totaaloverzicht van de optocht. In maart 1986 al beginnen aan een optocht die in augustus 1987 zal plaatsvinden, maakt in het begin een lage vergaderfrequentie mogelijk. Maar, als het moment van de optocht dan nadert, wordt het vergaderen eerst een wekelijkse aangelegenheid, en daarna ben je blij dat de vakantieperiode vlak voor het Landjuweel ligt. Vakanties komen dus voor de commissieleden maar na het Landjuweel.

Om deze terugblik op èèn A-4tje te houden, een kijkje in het draaiboek:
100 thema optocht
200 route en opstelling
300 inschrijving en deelname
400 financiën
500 secretariaat
600 publiciteit etc.etc.

Uitgewerkt betekent dat voor 'route en opstelling' 201 de route die wordt gevolgd is ongeveer gelijk aan die van 1979

202 plattegrond route Herman
203 opstelling en start
204 tijdstip start 13.00
205 plaats van opstelling
206 aanrijroute met bijgaand kaartje
207 parkeergelegenheid deelnemers/parkeerbewijs
208 papierbakken bij opstelplaats
209 enzovoorts

Zeer veel details vragen de aandacht. Waar al die details, goed uitgewerkt, maken dat de organisatie plezierig verloopt. Een hele klus. Soms nachtwerk. Maar dat geldt ook voor de deelnemers. Dus, als we terugkijken op de historische optocht Soest 1987, kunnen mij èèn ding zeggen: Wij wilden een grootse optocht? Die kregen wij.

Namens de commissieleden Els Stolwijk, Sjouk van Doorn, Jan van der Putten, Herman Duit. 

Bert Krijger. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto