Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Landjuweel uitslagen Historische Optocht

De prijswinnaars van de historische optocht

Foto 1 - Hoofdprijs van de Gemeente Soest

KLOOSTER MARIENHOF IN DE BIRCKT (21 pers.)
In Amersfoort zijn onveilige tijden geweest. De geschiedenis leert ons dat zelfs een klooster werd verplaatst vanuit Amersfoort naar Soester grondgebied.
Het in 1403 gestichte convent 'St. Andrieskamp' werd bewoond door de Broeders des Gemenen Levens". Men richtte zich op de verering van God de Heilige Maria en St. Andreas. In 1419 vertrokken zij naar het landgoed de Birckt m Soest dat zij "Hortus Mariae" noemden. Op 8 mei in dat 3aar wordt het altaar op een wagen gezet en van de St. Andrieskamp naar de nieuwe kloosterkapel gebracht. In de loop van 1420 betrokken 21 monniken het klooster en de daarbij behorende kloosterboerden] . Ze noemen zich de "Bircktenaars".

Foto 2 - 1ste Prijs categorie "Klein"

HANDWERKENDE VROUWEN (10 pers).
Een simpele aankondiging voor een zeer herkenbaar werkstuk. De vereniging Naald en Draad heeft het huisje nagebouwd dat u vindt op de hoek van de Vondellaan/Birkstraat.

Foto 3 - 2de Prijs categorie

"Klein" OUDERWETSE BAKKERIJ/ROGGEBROOD BAKKEN (3 pers.)
De bakkerij Evert van Brummelen is al sinds 1838 in de familie. Omdat vroeger zeer veel roggebroden werden verkocht, ook grote zogenaamde 12-ponders, laat men het 'trappen' van de rogge zien.

Foto 4 - 3de Prijs categorie "Klein"

DE PRENTENSCHILDER (5 pers.)
De fam. Huizinga van foto Astra laat zien hoe vroeger prenten en portretten werden gemaakt. Daarbij heeft men de legendarische "Gildeboom" betrokken. Een oude lindeboom waaronder afspraken werden gemaakt door verliefden, waaromheen feest werd gevierd, waarbij men de benodigde spiritualiën met de kruiwagen aanvoerde. Veel van wat vroeger in Soest was te zien, is gelukkig door schilders

Foto 5 - 4de Prijs categorie "Klein"

BLIJF GEZOND, NEEM DE FIETS (6 pers.)
Eeuwenlang hebben mensen gezocht naar mogelijkheden van individueel vervoer. Natuurlijk had men wel het paard, maar niet iedereen kon de kosten van een paard dragen, zodat naar andere mogelijkheden werd gezocht. In de 18e eeuw werden de eerste beginselen van de fiets ontdekt. In de 19e eeuw kwamen de voorlopers van onze huidige fietsen 'op de weg'. De Ren- en Tourvereniging Tempo heeft de beschikking gekregen over een aantal historische rijwielen die door een aantal leden zijn gemaakt.

Foto 6 - 5de Prijs categorie "Klein"

SPROKKELAARSTERS (5 pers. )
De contrasten konden vroeger groot zijn. Enerzijds de edelen die niets tekort kwamen, maar anderzijds de gewone mensen die voor een beetje warmte in huis hout moesten sprokkelen. Lida Grift met familie en/of vriendinnen neemt dat oude werk tijdens de optocht weer ter hand.

Foto 7 - 1ste Prijs categorie "Groot'

HEKSERIJ (15 pers.)
Er waren vroeger delen in Soest, waar het niet pluis was. Daar woonden heksen en ander vreemd volk. Soms waren de heksen niet direct herkenbaar, maar, door ze te wegen kon je lichtste vrouwen er uithalen. Dat waren dan de heksen. De groep De Bunt heeft een heksenwaag gebouwd om alsnog de heksen in Soest te vinden. Maar ook ander vreemd volk willen de Bunters in de kraag vatten, zodat zij een gevangenis anno 1600 hebben gebouwd en een schandpaal voor Soester raddraaiers.

Foto 8 - 2de Prijs categorie "Groot"

MIDDELEEUWSE FEESTMAALTIJD IN DE KASTEELTUIN (19 pers}.
Goed eten wordt al heel lang als een belangrijk gebeuren gezien. Hoewel Soest zelf geen kasteel heeft gekend, wil de groep De Brink laten zien hoe dat geweest zou kunnen zijn. Men heeft het vroegere menu op de wagen, veel vlees en weinig groente. Een overvloed aan wijn en bier, zodat de edelen in de beslotenheid van hun kasteeltuin ongestoord konden genieten.

Foto 9 - 3de Prijs categorie "Groot"

DORPSHERBERGH IN 'T WAPEN VAN GAESBEEK (16 pers. )
De Kerkebuurt brengt het gebeuren in een oude herberg weer tot leven. Niet zomaar een herberg, maar d'aloude Soester herberg "In 't Wapen van Gaesbeek". In de herberg treffen wij aan boeren en kooplieden napratend over de gedane zaken. De gelagkamer is nagenoeg op ware grootte weer herbouwd.

Foto 10 - 4de Prijs categorie "Groot"

BRIGITTINNENKLOOSTER AAN DE EEMWEG (± 45 pers.)
In de vijftiende eeuw stond aan de Eemweg te Soest het Brigittinnenklooster. Na 1543 raakte het in onbruik en in de zeventiende eeuw is het uiteindelijk verwoest. Bouwervaring van vader op zoon maakte het mogelijk dat Ad van de Grift het klooster weer in oude glorie kon herbouwen. Zelfs de kloostertuin is weer herkenbaar. Van het vroegere klooster is aan de Eemweg alleen nog de boerderij "'t Klooster" te vinden.

Foto 11 - 5de Prijs categorie "Groot"

DE OUDE KERK SOEST (± 40 pers.)
Onder de naam "De Leutknollen" hebben een aantal Soester ondernemers ingeschreven. Zelf, dus niet door hun personeel aan het werk te zetten, hebben zij de Oude Kerk van Soest op schaal nagebouwd. Zeer nauwgezet hebben zij ramen en raamstijlen nagemaakt, klopt het aantal stenen dat voor elke laag is gebruikt en is de toren op hoogte. Zij hebben hedendaagse voorzieningen moeten treffen om de spoorlijn te kunnen passeren gezien de hoogte van de toren.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto