Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1983

JAARVERSLAG 1983

Ledenbestand:
Het aantal leden per 31 december 1983 was 204. 18 nieuwe leden lieten zich dit jaar inschrijven, terwijl door overlijden of anderszins zes leden verloren gingen. Het 200ste lid, de heer G.J. v.d. Pijpekamp is bijzonder welkom geheten.

Bestuurssamenstelling:
In de jaarvergadering van 1983 bedankten de heren E.A. Bânki en F.S.I. Knaapen als lid van het bestuur en zij werden opgevolgd door de heren J.E.J. Hilhorst en W.C.J.M. Peters.
Het bestuur vergaderde in 1983 zes keer, ter bespreking van diverse verenigingszaken.

Ledenvergadering:
De jaarvergadering werd op 20 april 1983 gehouden in de Borg. De jaarstukken werden behandeld en goedgekeurd. De begroting voor 1984 werd gewijzigd en besloten werd de contributie voor 1984 te verhogen tot ƒ 30,-. In de twee vakatures in het bestuur werd voorzien.
Na de vergadering vertoonde ons lid de heer Chr. Uiterwijk dia's onder de titel "Mooi Soest, houden zo!"

Periodiek "Van Zoys tot Soest";
Er werden weer vier nummers van ons verenigingsblad uitgegeven, waarvoor steeds voldoende copy is aangeboden. Vele onderwerpen over de geschiedenis van Soest werden behandeld. Een aantal leden hebben het blad in Soest regelmatig thuis bezorgd, waardoor veel op portikosten kon worden bespaard.

Op 18 januari 1983 hield de heer F. Wilkens een lezing in de Oudheidkamer, getiteld "Wagenmakersroem in het rivierengebied".
3 September is er een fietstocht georganiseerd langs historische plekjes aan de Eeiti. Door de hevige storm, die op deze dag woedde, waren er maar 20 deelnemers. Hoogtepunt was wel het bezoek aan de Kapel van Isselt.
Goede belangstelling was er voor de lezing van de heer Noordam van de ROB op 15 december. Naar aanleiding van berichten van onze gemeente, dat nu de restauratie van de praehistorische grafheuvel op het Engerbergje in 1984 zou worden gerealiseerd, hield hij een lezing over "Restauratie van praehistorische grafheuvels".
De werkgroep Genealogie kwam in dit verenigingsjaar verschillende keren bijeen.
Ook de door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland georganiseerde lezingen in Museum Flehite waren voor onze leden toegankelijk.
In de Oudheidkamer werden door Stichting Oud Soest, naast de permanente tentoonstelling ook wisseltentoonstellingen gehouden, waaraan de Historische Vereniging Soest haar medewerking verleende.
Dit jaar werd er besloten om te komen tot de uitgave van een reeks themanummers "Uit de geschiedenis van Soest" samen met Boekhandel van de Ven, waarvan het eerste nummer in januari 1984 zal verschijnen. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto