Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Contactdag voor actieve archeologische vrijwilligers

JEJ Hilhorst

Zaterdag 8 oktober j.l. werd in het kader van het 25 jarig bestaan van de Historische Vereniging Soest de 10e contactdag voor actieve vrijwillige archeologen in de provincie Utrecht in Soest gehouden. Een divers programma kwam aan de orde.
Na een welkomstwoord van de burgemeester en het hoofd van de sector Cultuur van de dienst MEC van de provincie volgde een presentatie 'Het Soester verleden in vogelvlucht'. Deze presentatie werd verzorgd door Wilma van den Heuvel, bestuurslid van de archeologische werkgroep Vallei en Eemland van de AWN, samen met ons lid en publicist Hans Kruiswijk.
Vervolgens sprak de heer Jan Roymans, medewerker van RAAP, over 'Een cultuurhistorisch verwachtingsmode! van Brabantse beekdalen: een mogelijke toekomst voor het verleden van beekdalen'.
Joop van Herwijnen van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer (Houten) van de AWN hield een presentatie over 'Het geheim van Houten: ups en downs van een goed draaiende archeologische werkgroep met een overzicht van activiteiten.'
De activiteiten van de archeologische werkgroep Rhenen werden vervolgens belicht door Ton van Drunen, lid van de werkgroep WAR.
Tenslotte sprak Ton van Rooijen van het meldpunt archeologie van de provincie Utrecht over 'Amateurarcheologen en het nieuwe bestel: de ervaringen van het meldpunt.'
Na het bezichtigen van de tafelpresentaties en het nuttigen der lunch begaf het gezelschap zich vanuit het gemeentehuis in een drietal groepen naar De Kerkebuurt voor een bezichtiging van deze historische Soester lokatie, naar Laag Hees voor een culturele wandeling van ruim twee uur en natuurlijk werd een bezoek aan het Museum Oud Soest aan het programma toegevoegd. Na afloop werd nagepraat in de Gildezaal. Uit de reacties van de deelnemers kon worden geconcludeerd dat er sprake was van een geslaagde bijeenkomst.

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto