Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Historische, Actuele en Toekomstige Connexiteit

Wim de Kam

Van de Voorzitter: Op zoek naar samenhang door de tijd heen!

Opnieuw ligt een veelbewogen jaar bijna achter ons en dient een nieuwjaar zich aan.
Bij een terugblik op 2005 kan en wil ik uiteraard niet voorbijgaan aan het verscheiden van het erelid van onze vereniging en de beheerder van het museum Oud Soest, Anton v.d. Dijssel. We missen hem nog dagelijks. Tegelijkertijd zijn een aantal leden van de vereniging en vrienden van het museum, mede geïnspireerd door hem, dagelijks bezig met "zijn erfenis",
En die 'erfenis' bestaat uit een geweldige hoeveelheid materialen, knipsels, foto's en andere documenten die hij tijdens zijn leven en vooral gedurende het laatste kwart daarvan heeft verzameld. Eén van de mensen die daarmee dagelijks bezig is wil ik met name noemen en dat is Jean Meerts. Hij werd destijds door Anton gevraagd om mee te helpen aan de opbouw van de schoorsteen die vroeger (tot 1955) heeft gestaan in de raadzaal van liet voormalige raadhuis aan de Steenhoffstraat. Met de realisering van die droom van Anton is Jean Meerts druk bezig en in de loop van 2006 zal de schoorsteen in liet museum worden geplaatst, maar daarnaast is de heer Meerts zeer actief bij het opruimen van materialen waarover ik in het vorige nummer van dit blad heb geschreven. Het is verheugend om te zien hoe hij op bijna natuurlijke wijze een deel van liet werk van Anton op zijn toch ook al niet zo jonge schouders heeft genomen.

Ook een aantal nieuwe medewerkers heeft zich aangemeld en zo wordt de fakkel van de zorg voor het erfgoed die Anton zo vurig heeft laten branden verder door de tijd gedragen.
De activiteiten in het museum in 2006 zullen steeds meer in het teken komen te staan van het thema "Van collectie naar connectie". Met dat thema wordt tot uitdrukking gebracht de poging om de voorwerpen in het museum te relateren aan de verhalen die daar achter steken zodat ze beter in hun context kunnen worden verstaan. Bij die activiteit kan de nauwe connectie die er bestaat tussen liet museum Oud Soest en de Historische Vereniging volop tot haar recht komen.

Het is aan de leden van de HVS om de verhalen op te sporen, ze (door) te vertellen en te publiceren. Maar niet alleen de connectie tussen de HVS en het museum is relevant. Het gaat bij beide om een gerichtheid op de samenleving in z'n geheel en de verscheidenheid daarbinnen. Daarom is samenwerking met andere verenigingen, instellingen en mensen in de Soester samenleving geboden. Daarom wordt ook in dit blad in een serie over verenigingen aandacht geschonken aan de geschiedenis van de vele verenigingen in Soest.

Samen leven is samen een band onderhouden. In dat ver-band kan men als het ware ook samen hangen. Je bent daarbij wel van elkaar afhankelijk. Het is goed dat te beseffen in een tijd waarin het aspect van de individualiteit een zwaar accent heeft gekregen. Om samenhang te onderhouden zijn activiteiten noodzakelijk ( het gaat niet vanzelf), maar is ook bezinning op dat vorm geven aan die samenhang voortdurendgewenst. Een tijd van bezinning is bij uitstek de tijd rond de Kerstdagen en de jaarwisseling. Ik wens alle leden van de HVS en vrienden van het museum en ook de overige lezers van dit blad een goede tijd van bezinning op connexiteit (verwantschap, samenhang) toe en daarna een jaar van goed samenleven met aandacht voor het nu maar ook zorg voor het erfgoed en de toekomst.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto