Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Mondelinge geschiedenis van Soest en Soesterberg

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft besloten in samenwerking met Radio Soest een project te starten onder de naam "Mondelinge geschiedenis van Soest en Soesterberg".

Het gaat om het vastleggen, bewaren en toegankelijk maken van verhalen over belevenissen, ervaringen, kennis, herinneringen van mensen in en over Soest en Soesterberg. Daarbij gaat het er om via hun eigen verhaal ook meer kennis te vergaren over de straat, de buurt, de wijk enz.
Mondelinge geschiedenis is een methode van geschiedbeoefening waarbij het menselijk geheugen de belangrijkste historische bron vormt. Daarbij realiseert men zich dat er soms bij herinneringen een vertekening optreedt. Door de mondelinge bronnen echter met elkaar in verband te brengen en ook een relatie te leggen met schriftelijke bronnen kan er toch een redelijk betrouwbaar beeld ontstaan.

Mondelinge geschiedenis wordt ook wel beschouwd als de geschiedwetenschap van de man/vrouw in de straat, als de discipline die de gewone man/vrouw een stem geeft in het 'officiële' verhaal van de geschiedenis. Het is een methode die niet zozeer resulteert in betere of meer realistische, maar wel in nieuwe, andere kennis. Het biedt mogelijkheden om de werkelijkheid zoals die door mensen is ervaren, in kaart te brengen. Het gaat om de "beleefde" werkelijkheid. Menselijke ervaringen laten meerdere werkelijkheden zien, die gekleurd zijn door de manier waarop zij betrokken waren bij de gebeurtenissen of er tegen aankeken. Er ontstaat zo een veelkleurig palet. Het opzetten en uitvoeren van zo'n project is geen kleinigheid die in een handomdraai gestalte kan krijgen. Uit oriënterende gesprekken met dr. Fridus Steijlen van de Universiteit van Leiden, die coördinator is van het project mondelinge geschiedenis Indonesië en veel ervaring heeft met deze methode is gebleken dat er veel bij komt kijken. Hij heeft overigens aangeboden bij de opzet te helpen.

Het kost in de eerste plaats tijd en inspanning van denk- en doe-krachten. Daarom worden mensen gevraagd die geïnteresseerd zijn in dit project om met ons mee te denken en te werken in een werkgroep. U kunt zich daartoe aanmelden bij Wim de Kam, Emmalaan 3 te Soest (tel. nr. 035 - 5880048). Uiteraard gaat het uiteindelijk om de mensen die de verhalen vertellen. We proberen een lijst van namen aan te leggen van mensen waarvan we de levensverhalen willen vastleggen. Als u mensen kent die naar uw mening in aanmerking komen om hun verhaal over belevenissen/gebeurtenissen in Soest en/of Soesterberg te vertellen dan zal het op prijs worden gesteld indien u de namen daarvan doorgeeft. Ook dat kan bij Wim de Kam (tel. nr. 035 - 5880048). Let wel: het gaat om verhalen over alledaagse dingen als de jeugd, de school, het werk, het gezin, het verenigingsleven, het eten, het uitgaan, de feesten , de buren, de straat, enz. enz. Het zal waarschijnlijk nodig zijn dat er in eerste instantie een selectie wordt gemaakt van de mensen die in aanmerking komen voor een interview. Prioriteit ligt om praktische en voor de hand liggende redenen bij mensen die kunnen verhalen over de periode vóór de oorlog 1940-945.

Medewerkers gevraagd !!! 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto