Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

JHR. P.P. DE BEAUFORT. BURGEMEESTER VAN SOEST VAN 1923 -1925

W.P. de Kam

Met ingang van 16 november 1923 werd opnieuw een telg uit het geslacht De Beaufort benoemd tot burgemeester van Soest. Ditmaal was het Jonkheer Pieter Paul de Beaufort.

Hij volgde op mr.dr.J.A.A.H, de Beaufort die van 1914 tot aan 1 november 1923 burgemeester was van Soest en waaraan in het vorige nummer van dit blad (19e jaargang nr.4, voorjaar 1999) aandacht is geschonken. De scheidende en nieuw aantredende burgemeesters waren achterneven. Voor een overzicht van de stamverwantschap wordt verwezen naar het vorige artikel (19e jaargang nr.4). Nu de schijnwerpers gericht op Jhr.P.P. de Beaufort.

Hij werd geboren op 2 oktober 1886 te Baarn. Zijn vader Jhr.Binnert Philip de Beaufort was van 1885-1897 burgemeester van Baarn en Eemnes en daarna te 's-Gravenhage tot aan zijn overlijden in 1898.
Na de middelbare school werkte jhr.P.P. de Beaufort op verschillende secretarieën in ons land. De laatste daarvan was Maarssen waar hij tot aan de mobilisatie in 1914 werkzaam is geweest. Hij diende als reserve-officier der Cavalerie van 1914-1917 het vaderland.
In 1917 werd hij benoemd tot burgemeester van Abcoude. Hij was lid van de CHU.
Daarvoor was hij in 1915 gehuwd met Jvr.A.H.Hooft Graafiand. Het echtpaar kreeg 3 kinderen (2 meisjes en 1 jongen).

In 1923 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Soest waar het burgemeestersechtpaar zich vestigde in een pand aan de Burg.Grothestraat.
De gemeente Abcoude was blijkbaar een goede springplank om zich in Soest te vestigen want na De Beaufort kwamen ook de latere burgemeesters des Tombe en baron Bentinck vanuit Abcoude naar Soest.
Het verblijf van jhr.P.P. de Beaufort in Soest heeft slechts 2 jaar geduurd. Opmerkelijk kort voor een ambtsperiode van een burgemeester.
Bij zijn afscheid in november 1925 maakte het oudste raadslid Peter van den Breemer daar een opmerking over want zo zei hij:

"Mijnheer de voorzitter, uw heengaan heeft in onze gemeente veel verbazing gewekt en niet minder ben ik verbaasd geweest, omdat u mij nog zo kort geleden aanspoorde te blijven toen ik mijn ontslag als raadslid wilde nemen wat u mij afraadde, doet u thans zelf. Ik zal maar denken, burgemeester, om een boeren spreekwoord te gebruiken: brie is geen briezak. Het is wel allebei water en meel, maar lang niet hetzelfde. Zo zal het ook hiermede zijn. U is burgemeester, en ik ben maar raadslid, dat is ook lang hetzelfde niet. Wat ik niet mag doen, mag u wel doen. Het is voor Soest niet gewenst dat er telkens een nieuwe burgemeester komt, want voor dat een burgemeester in deze uitgestrekte gemeente zich een beetje in de toestanden heeft ingewerkt is er veel tijd verstreken"

De burgemeester zei bij zijn afscheid in Soest dat hij eerst na lange innerlijke strijd ertoe gekomen was mee te dingen naar het burgemeestersambt van Driebergen en Rijssenburg en dat redenen van meer persoonlijke aard hem daartoe hadden doen besluiten.
In Driebergen volgde jhr.P.P. de Beaufort zijn oom Jhr.mr.H.W.L. de Beaufort op als burgemeester. Hij bleef daar tot aan 1 januari 1952 toen hij de pensioengerechte leeftijd had bereikt.
Bij zijn afscheid, dat o.a. werd bijgewoond door burgemeester baron Bentinck en gemeentesecretaris Batenburg uit Soest, liet de Beaufort merken Soest niet te zijn vergeten. Hij sprak over een gemeente waar hij met heel veel plezier had gewerkt, "zij het dan", zo merkte hij op "dat hij altijd het gevoel had dat de gemeente ten achter werd gesteld bij de gemeente Baarn."
Lang heeft burgemeester P.P. de Beaufort niet van zijn pensioen kunnen genieten. In maart 1953 is hij overleden. Overigens tobdehij al geruime tijd met zijn gezondheid in de laatste jaren van zijn ambtsperiode.
Mede door zijn houding tijdens de oorlog, toen hij door de Duitsers werd ontslagen, was hij zeer geliefd bij de gemeenschap van Driebergen-Rijssenburg.
In de provincie Utrecht heeft hij zich zeer beijverd voor het behoud van het natuur- en stedenschoon. Zo was hij actief betrokken bij het welstandstoezicht.

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto