Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Dagboeken Padvindersbeweging (1945-1948)

Aan het archief van de gemeente Soest werden door de heer D. Meurs, oud-patrouilleleider van de Hopman Masselman Groep en nu woonachtig in Amsterdam, diverse documenten permanent in bruikleen gegeven. Het betreft een complete jaargang van "Vat en Trek", maandblad van de Hopman Masselmangroep en twee logboeken van de Houtduivenpatrouille. Uit die bescheiden blijkt het wel en wee van deze padvindersbeweging in 1945 en 1946. In deze documenten zijn talloze namen van de jeugd van toen te vinden.

Ter nagedachtenis van Hopman Masselman, die in de oorlog werd gefusilleerd als gevolg van verzetsactiviteiten, werd die groep in 1 945 opgericht door de in Soest woonachtige, 85-jarige heer Frans van der Eist. Samen met zijn vrouw presteerde deze gedreven "Ouwe" het om in die tijd met primitieve middelen en veel improvisatie een padvindersgroep op poten te zetten, die zijn domicilie had aan het einde van de Sparrenlaan. Het enthousiasme van de Soester jeugd was zo groot, dat een tweede groep het levenslicht zag. Deze had aan de Vosseveldlaan een groepshuis.

Uit de stukken blijkt dat deze Hopman Masselman Groep geen voortzetting was van de vóór de oorlog in Zeist en omgeving opererende Paltz Scouts. Deze groep werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters opgeheven. Wel was er een aantal leden van de Paltz Scouts na de oorlog opgenomen in de Hopman Masselman Groep.

Behalve verslaglegging van de padvindersoefeningen zijn de documenten voorzien van schetsen en kaarten, namen en artikelen. Wie in die tijd tot de Hopman Masselman Groep behoorde en uit nostalgie z'n jeugd wil beleven, kan daartoe in het gemeentearchief een genoeglijk uurtje doorbrengen. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto