Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Project Rijksarchieven

J van Kleinwee van den Dijssel

Sinds vorig jaar is in de Rijksarchieven een project gestart - met medewerking van vele vrijwilligers, waaronder Wim Peters en ikzelf - om alle huwelijken en echtscheidingen betreffende de Burgerlijke Standperiode 1811 - 1922 en daarnaast kerkelijke huwelijken, voorlopig vanaf 1775 tot Burgerlijke Stand-periode in te voeren in de computer.

Via een 'zoekprogramma' in een computer in de respectievelijke leeszalen is dan te zoeken naar het huwelijk van een (voorouderlijk) echtpaar. Rond 2002 hoopt men met dit project zover te zijn, dat er 'gekoppeld' kan worden tussen de betreffende rijksarchieven en mogelijk op 'Internet' en dan thuis te raadplegen. Maar zover is het nog niet. Voor die tijd is, indien de betreffende gemeente geheel of gedeeltelijk klaar is, in het rijksarchief van de betreffende provincie, hiernaar te zoeken.

Wat de huwelijken van Soest over de periode 1811 - 1922 betreft, deze zijn gereed en te raadplegen in Utrecht. Zelf heb ik hieraan als vrijwilligster meegewerkt. Over een huwelijk is het volgende te vinden:
a. Nummer, datum en soort van de akte (huwelijk of echtscheiding);
b. naam en voornamen, alsmede leeftijd en geboorteplaats van bruidegom en bruid;
c. hun respectievelijke ouders;
d. erkening van kinderen, echtscheiding bij huwelijksakte en huwelijk bij echtscheidingsakte.

Er wordt niet vermeld of hij/zij al dan niet weduwnaar of weduwe is/zijn. Ook de beroepen worden niet vermeld, noch of de ouders nog in leven zijn ten tijde van het huwelijk van hun kinderen. Dit dient nog zelf te worden opgezocht. Het is bedoeld als een 'toegang' tot de akte - waarin dit wel vermeld staat - en die dan sneller via de aanwezige films en fiches op leesapparaten te vinden zijn.

Een voorbeeld:
Een ouderpaar, waarvan bekend is dat zij respectievelijk in Amersfoort en Baarn zijn geboren en waarvan het huwelijk gezocht moet worden.
Wat doe/deed je dan eerst? Zoeken in Baarn (geboorteplaats van de bruid): niet te vinden. Waar dan wel? Alle plaatsen in de provincie doorsnuffelen in de hoop het te vinden. Nu, via het zoekprogramma van de computer, op 'naam' te zoeken in verschillende plaatsen tegelijk, blijken ze getrouwd te zijn in Stoutenburg, waar de bruid als . . . werkzaam was en woonde.

Een ander voorbeeld:
Er is een huwelijk in Soest gesloten tussen een bruidegom, geboren in Rotterdam, terwijl de bruid geboortig was van Zwolle. Ais je ze wilt zoeken als kinderen van een echtpaar dan zijn ze 'spoorloos'. Verhuizen ze na het huwelijk van Soest naar X, dan zijn ze als ouderpaar wel bekend, maar plaats van het huwelijk blijft meestal 'blanco' en mogelijk ook hun voorgeslacht. Momenteel is ruim 10% van de Utrechtse gemeenten te raadplegen, hoofdzakelijk kleinere tot middelgrote. In de leeszaal in Utrecht staat bij de computer op een lijst aangegeven welke plaatsen al zijn ingevoerd en over welke periode. Deze lijst wordt aangevuld wanneer er weer een gemeente klaar is. Wat Utrecht en Amersfoort betreft, deze tellen jaren waarin meer huwelijken worden gesloten per jaar, dan gedurende de gehele periode 1811 - 1922 van een kleine gemeente. Zij maken samen ongeveer 50 % uit van het totale aantal huwelijken in de provincie Utrecht en worden in gedeelten 'raadpleegbaar' gesteld, zo is de bedoeling op dit ogenblik. Een goede toegang dus voor al diegenen, die haar/zijn voorouders en hun familie willen uitzoeken, maar je moet er ook zelf nog wat voor doen.

Een waarschuwing vooraf: het is een mooie hobby, het houdt je van de straat en uit de kroeg of disco, maar het is ook verslavend!

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto