Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Prehistorische Grafheuvel op de Engh gerestaureerd

Al zo ongeveer 4000 jaar geleden woonden er mensen in Soest. Bewijzen daarvoor zijn de meerdere in onze gemeente aanwezige grafheuvels uit de prehistorie.
Een van die grafheuvels is gelegen op de Eng, aan het Engenbergersteegje, en hij staat op de monumentenlijst als archeologisch monument aangegeven.

Wanneer men echter de laatste jaren over de Eng kwam wandelen, zag men daar niet meer dan een verhoging, begroeid met brandnetels en braamstruiken, een zeer slordige bedoening. Dat was nu het "Engerbergje" en dat moest dan een prehistorische grafheuvel zijn.

Onze Historische Vereniging heeft al lang geleden contact gezocht met de gemeente Soest om hier te komen tot een verantwoorde restauratie. En nu is het dan zover.
Onder leiding van de heer J.W. Noordam van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, en met grote medewerking van de afdeling Groen en Recreatie van gemeentewerken is de restauratie in de tweede helft van oktober aangepakt en voltooid. Er moet nog ingezaaid en voor wat beplanting worden gezorgd, terwijl er ook nog gedacht wordt aan de opstelling van een informatiebord, maar nu al mag Soest trots zijn op zijn oudste, zo keurig gerestaureerde monument.

In de aangekondigde bijeenkomst van onze vereniging, op 4 november jl. in de Oudheidkamer, deed de heer Noordam verslag van de werkzaamheden. De voorzitter vertoonde eerst een serie prachtige dia's, waarin in chronologische volgorde verslag werd gedaan. Beelden van de met mais begroeide Eng, de maisoogst en de diverse stadia van de restauratie. De heer Noordam, die al bij vele restauraties in den lande de leiding heeft gehad, vertelde over de verschillende vormen van de grafheuvel uit het Neolithicum (2500-1500 v. Chr.). Die op onze Eng is een toch vrij veel voorkomend heel klein heuveltje, zonder enige vorm van palenkrans of greppel er omheen.
De ligging is typisch, hoog op de Zuid Westflank van een heuvel, in dit geval onze Eng.
De grafheuvel was in 1930 ook gedeeltelijk onderzocht en gerestaureerd. Aantekeningen van dat onderzoek waren nog aanwezig in de Universiteit van Groningen (Prof. van Giffen). De vergraving van 1930 kwam nu weer duidelijk te voorschijn.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto