Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

BOEKENPLANK

Redactie

Hollands welvaren ? Levensstandaard in Holland 1450-1650 door Leo Noordegraaf.

Was Holland in de Gouden Eeuw werkelijk zo welvarend, als vaak wordt beweerd? Moet de basis van die welvaart worden gezocht in de bijzondere ontwikkeling van de Hollandse economie in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw? En was de welvaart werkelijk over een groot deel van de bevolking gespreid, zoals in de zestiende en zeventiende eeuw nogal eens door buitenlandse bezoekers is opgemerkt?

Tegen de achtergrond van de kwesties geeft dit boek een schets van de levensstandaard in Holland gedurende de periode 1450-1650. Daarin staat de vraag naar veranderingen in de koopkracht van de lagere sociale groepen centraal. Naast een onderzoek naar de hoogte van de inkomens en van de uitgaven aan eerste levensbehoeften, in het bijzonder door de laagstbetaalden, wordt nagegaan welke factoren op de verschuivingen in de levensstandaard van invloed zijn geweest.

In dat verband schenkt de schrijver speciaal aandacht aan misoogsten, extreme duurte, hongersnoden, oorlogvoering, overstromingen, epidemiën, werkloosheid, stakingen en honger- en belastingoproeren. Tevens komt het sociaal beleid van de overheid aan de orde. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de levensstandaard in Holland gedurende de "lange zestiende eeuw", zoals het tijdvak 1450-1650 wel is genoemd, zich in positieve zin onderscheidde van die in andere gebieden, wordt de hoogte van de koopkracht hier te lande vergeleken met die elders in Europa.
Het boek (plm. 240 blz.) - gebonden in linnen met stof omslag - kunt u onder vermelding van de titel verkrijgen door storting van ƒ 50 - op postgiro 4262922 t.n.v. L. Noordegraaf te Amsterdam.
De schrijver is werkzaam op het Historisch Seminarium, Spuistraat 134, kamer 527 Amsterdam, postcode 1012 VB.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto