Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Jaarverslag 1982

JAARVERSLAG 1982

LEDENBESTAND
Per 1 januari 1982 waren er 165 leden/donateurs ingeschreven, en in de loop van 1982 steeg dit aantal tot 192 per 31 december.

BESTUURSSAMENSTELLING
De heer G. v.d. Beemt, medeoprichter en eerste voorzitter van de Hist. Ver. Soest vertrok naar Assen, en bedankte voor zijn bestuursfunctie. De heer P.J. van Doorn werd in de Algemene Vergadering van 26 april 1982 tot zijn opvolger benoemd. Het bestuur kwam in 1982 zeven maal in vergadering bijeen.

LEDENVERGADERING
In de jaar-vergadering van 26 april 1982, gehouden in gebouw Medisch Centrum aan de Nieuwe Weg werden de jaarstukken over 1981 behandeld. Voorts werd in de vakature G. v.d. Beemt voorzien, en het door het bestuur voorgelegde concept Huishoudelijk Reglement werd uitvoerig besproken, en door de vergadering goedgekeurd. Diverse andere verenigingszaken kwamen verder aan de orde.

PERIODIEK "Van Zoys tot Soest"
Zeer velen hebben medewerking verleend, om ons verenigingsblad goed te verzorgen, alsook op tijd te bezorgen, waardoor op portikosten kon worden bespaard.

OVERIGE VERENIGINGSACTIVITEITEN
In samenwerking met Stichting Oud Soest werd er bij de jaarwisseling 1981-1982 een tentoonstelling gehouden in de Oudheidskamer "Ons Koningshuis, zo'n 100 jaar geleden".
Vanaf Hemelvaartsdag was er permanent tentoonstelling m de Oudheidskamer met inzendingen over Karakteristiek Soest en Archeologie.
De AWN-lezingen in Museum Flehite te Amersfoort werden veelvuldig door onze leden bezocht.
De werkgroep Genealogie kwam meerdere keren bijeen en bespreekt inmiddels in een vast vergaderingsschema allerhande onderwerpen, de genealogie betreffende.
Een lezing, "De oprechte amateur" gehouden door de heer J. Reinbout op 30 maart, waar de geschiedenis van onze streken aan de orde werd gesteld, werd goed bezocht.
Ook voor de excursie op 16 oktober naar Eemnes (Dikke Torentje) en Kasteel Groeneveld was ruime belangstelling.
Op 25 september werd er een poging gedaan om de funderingen van kasteel Bleijendaal op te graven, doch alleen zeer oud Middeleeuws aardewerk werd gevonden, en geen muurresten.
Onze plannen, om samen met de Gemeente en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek de prehistorisch? grafheuvel op het Engherbergje te restaureren, zijn nog niet afgerond. Wij mogen ons verheugen over de prettige samenwerking met de diverse Historische Kringen in onze omgeving en met Museum Flehite.

Secretaris  .

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto