Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Terugblik op vorige nummers

Redactie

Winter 2016 - 37ste jaargang nr 3 - blz. 29
SOESTER CRIMINEEL VERLEDEN

Jan de Mos besluit zijn artikel met de bewering dat 'als er struikrovers in Soest, of op de Den Bergh actiefzijn geweest, moet het voor 1530 zijn geweest'. Een nogal boude bewering, temeer daar hij alleen de talrijke criminele sententies voor het Hof van Utrecht onderzocht heeft. Maar ook in Amersfoort en Zeist mocht recht gesproken worden. Mogelijk zijn er zelfs struikrovers actief geweest die nooit gepakt zijn, waarmee niet gezegd is dat zij de perfecte misdaad gepleegd hebben. Zo is er de verdwijning van jachtopziener Francois de Waal die in het grensgebied tussen Soest(erberg) en Amersfoort plaatsvond. Deze zaak vormde aanleiding tot opleving van het geschil over de jurisdictie van het gebied tussen Amersfoort en Soest(erberg).

Winter 2016 - 37ste jaargang nr 3 -biz. 30 t/m 33
MIDDENSTAND IN 'T HART

Hoewel de opsomming van Jan Veldhuizen over de winkelstand in 't Hart uitgebreid was, komen er toch aanvullingen binnen. De heer Simon Frank reageerde met een foto van de winkel van zijn ouders. Zij hadden toen aan de Koninginnelaan 48 al een 'bouwmarkt' in Soest. René van Hal merkte op dat de getoonde fotozaak met daarvoor het spelende muziekkorps niet die van Stientje Flapper was. De winkel die we op de foto zien was van haar vader: de heer J.G. Flapper. Hij was afkomstig uit Friesland en begonnen als melkslijter aan de Burg. Grothestraat. Begin jaren twintig vestigde hij zich op Nieuwerhoek op het adres Vredehofstraat 3. Daar combineerde hij de verkoop van fotomateriaal, tabak, wijn en ook nog een postagentschap. Volgens René was Sientje's sigarenzaak annex foto ontwikkelzaak iets verder aan de Vredehofstraat gelegen. In de loop der jaren is de naamgeving van Nieuwerhoekplein en Vredehofstraat en daarmee de huisnummering nog wel eens gewijzigd.

Winter 2016 - 37ste jaargang nr 3 - blz. 38 t/m 43
DE STICHTING OP DE LAZARUSBERG

Abusievelijk is bij het artikel vergeten te vermelden dat Piet van Elteren de auteur was, het siert zijn bescheidenheid om ons daar niet zelf op te attenderen. . Tijdens de Bezetting hadden de Duitsers de gebouwen van de Stichting gevorderd, doch voor het einde van de Oorlog alweer verlaten. In het boekje "Soest in Oorlogstijd" beschrijft mevrouw Jane Meurs uit Baarn de periode september 1944 tot en met juni 1945 in de "Verhoeven stichting" wat toen in gebruik was als noodziekenhuis.

Winter 2016 - 37ste jaargang nr 3 - blz. 48
VEEARTS LAMBERTUS KOK

Per vergissing is de naam van de eerste 'veegenezer' verkeerd gespeld, het moet zijn: Jan van Eijden (1759-1826). In het boek "Eemnessers door de eeuwen heen" wordt als zijn beroep onder andere 'paardenmeester' opgegeven. Verder zal hij niet onbekend met Soest geweest zijn: zijn dochter Marritje trouwde in 1810 in de roomskatholieke kerk van Soest, dit zal de `schuilkerk' geweest zijn die in de directe omgeving van de huidige Petrus & Pauluskerk stond. De oudste zoon van Jan van Eijden was veearts te Eemnes. Helaas is de advertentie van de vestiging van Lambertus Kok voor het grootste gedeelte weggevallen. Ook is vergeten te vermelden dat de oudste foto waarop Lambertus Kok afgebeeld is, uit de collectie van de familie Wessels komt.

Herfst 2016 - 37ste jaargang n 2 - blz. 40 t/m 42
HERBOUW WINDGRAANMOLEN "DE WINDHOND"

In het artikel wordt de vraag gesteld of de huidige molen een `Busselneus' heeft. De heer J.Porte van de Stichting Stellingkorenmolen De Windhond reageerde hierop: De Windhond is zoveel mogelijk gebouwd als replica van de originele molen die op de Eng stond. De Busselneus is een latere ontwikkeling. De herbouwde molen in Bunschoten heeft wel een Busselneus, en daardoor ook weleens last van het geluid. Hij merkte tenslotte nog op dat met dit ontdekte herbouwplan uit 1943, de pogingen rond 1980, en de derde poging vanaf 1999 die uiteindelijk in 2008 succesvol was, het spreekwoord `driemaal is scheepsrecht' gestand is gedaan.

Lente 2016 - 36ste jaargang nr 4 - blz. 51
HUISARTSENHULP SOESTERBERG IN DE 20STE EEUW

In de periode tussen de huisartsen J.M.C. O'Breen en A.Th.M. Splinter, circa mei 1939 t/m 1940, hield de arts Pannekoek uit Den Dolder tweemaal per week spreekuur te Soesterberg.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto