Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Wim de Kam

De redactiecommissie vertelde me dat het gebruikelijk is dat de voorzitter van de vereniging elk jaar een nieuwjaarswens schrijft in het winternummer van ons blad. Omdat tradities zwaar wegen in een Historische Vereniging wil ik die graag voortzetten. Dat geldt zeker nu het niet alleen om een nieuw jaar gaat, maar ook om een nieuwe eeuw en zelfs om een nieuw millennium.
Elke dag dat de tijd voortschrijdt - en in de beleving is dat steeds sneller - neemt de omvang van de geschiedenis toe. Dat biedt dus volop perspectief voor mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en dus voor onze vereniging.
Toch is de toekomst van het heden en de dagen die daarop volgen is onzeker. Na eeuwen waarin mede als gevolg van de toegenomen geletterdheid en de uitvinding van de boekdrukkunst de toegankelijkheid van de geschiedenis is vergroot, dreigt op de drempel van het digitale tijdperk de nieuwe geschiedenis die in het heden en de in de toekomst ontstaat te vervluchtigen. De voortschrijdende ontwikkeling van de informatietechnologie leidt tot zeer snelle technologische veroudering. Zonder maatregelen kan digitale informatie verloren gaan en de samenleving gaan leiden aan geheugenverlies. De vluchtigheid van onze samenleving dreigt weerspiegeld te worden in een onvermogen om onze uitingen van cultuur voor het nageslacht te bewaren. Een somber perspectief. Ja, maar tegelijkertijd ook een uitdaging voor een jonge vereniging om daar iets aan te doen.
In 2000 hoopt onze vereniging haar 20 jarig bestaan te vieren. Dan zijn we teenager af. De uitdaging is mede, dat nu we ouder worden als vereniging, om naast de vele ouderen die lid zijn, ook jongeren te interesseren voor onze activiteiten en daaraan actief te laten deelnemen. Mijn nieuwjaarswens is dat we daarin zullen slagen. Als we ons daarvoor inspannen leidt dat op zich al tot een nieuw gezond verenigingsjaar van een vitale vereniging.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto