Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

In Memoriam Theodorus Antonius (Dorus) Kok

Wim Peters

Op vrijdagmiddag 3 november 2006 werd in het museum "Oud Soest" de nagebouwde raadszaal door burgemeester Noordergraaf geopend. De schouw, die vele jaren het oude raadhuis sierde, werd daarmee in ere hersteld.
Na afloop van de openingshandeling heb ik Dorus Kok bezocht. Hij was opgenomen in het verpleeghuis Daelhoven. Voor zover het mogelijk was heb ik hem verteld van de nieuwe zaal in het museum en hij luisterde zeker met aandacht. Enkele malen moest hij me onderbreken. Hij was zo moe, vertelde hij met enige moeite, maar hij bleef interesse uitstralen. En niet slechts voor het museum; ook naar gemeenschappelijke bekenden vroeg hij. Het was mijn laatste gesprek met hem.


Theodorus Antonius Kok werd op 14 april 1919 in Soest geboren; hij overleed in de ochtend van 6 november 2006, 86 jaar oud.
Vanaf het einde van de zeventiger jaren was hij betrokken bij het museum en de historische vereniging. Maar dat niet alleen.

Bij een veelheid van initiatieven in Soest komen we zijn naam regelmatig tegen en het is daarom geen wonder dat zijn naam staat vermeld in het ereboek van de gemeente. Als een van de burgers uit Soest die zich hebben verzet tegen de Duitse overheersing en later door zijn deelname als vrijwilliger in de oorlog in Nederlands-Indie is hij bekend.
Na zijn terugkeer uit Indië werd hij bouwtechnisch ambtenaar bij de dienst gemeentewerken belast met de beoordeling van en het toezicht op bouwplannen. Het tekent Dorus, dat hij tegen het verzoek van het gemeentebestuur om kort na de watersnoodramp in 1953 ter plaatse mee te werken aan de wederopbouw, zonder nadenken ja zei. De gemeente Oosterland was hem later dankbaar.

In het jaar waarin hij 62 werd maakte hij gebruik van de mogelijkheid om - zoals dat heette - vrijwillig uit te treden. Hij had toen 32 jaar in dienst van de gemeente Soest gewerkt.
Maar ook buiten zijn werk was hij in Soest actief. Ruim 30 jaar was hij bestuurslid van de Soester IJsvereniging Peter's Baan. Vele jaren lid van de Raad van Elf, lid van de commissie van beheer van het verenigingsgebouw en donateur van het Bentinck-fonds.
Als geboren en getogen Soester bleef hij niet achter toen er initiatieven werden genomen om te komen tot de oprichting van een oudheidkamer/-musum en historische vereniging.

Hij was een zeer betrokken lid van de vereniging. Zijn afwezigheid op de jaarlijkse algemene ledenvergadering is gemakkelijk op één hand te tellen. Van het bestuur van het museum Oud Soest maakte hij 14 jaar lang deel uit en tot vorig jaar was hij met enige regelmaat suppoost.

Voor al deze activiteiten, waarbij ik zeker niet uitputtend ben geweest, kreeg hij een Koninklijke onderscheiding. Hij heeft er veel te kort van kunnen genieten. Want hoewel hij er naar buiten toe niet echt voor wilde uitkomen, was het duidelijk dat hij deze onderscheiding zeker waardeerde.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto