Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

In Memoriam: Wim Ibo

Jan van Steendelaar

Cabaretgoeroe Wim lbo (1918-2000) is overleden.
Is er reden om daaraan in Van Zoys tot Soest aandacht te besteden, vraagt u zich misschien af. Het antwoord is ,ja'. Vooral dankzij lbo is namelijk een stukje Soester geschiedenis bewaard gebleven: het ondergrondse cabaret De Molshoop op De Eng. In de terugblik in de media op leven en werk van de geschiedschrijver van het Nederlandse cabaret werd terecht met bewondering gewezen op het standaardwerk (met de eretitel cabaretbijbel) dat lbo onder de titel ,En nu de moraal van dit lied; 75 jaar Nederlands cabaret' in 1970 over de geschiedenis van het Nederlands cabaret schreef.
In dit naslagwerk wordt ruime aandacht besteed aan de korte, maar belangrijke periode dat het unieke theater in Soest heeft bestaan, van medio juli tot halverwege oktober 1945. Belangrijk omdat het theater direct na de oorlog voor een grote groep artiesten een ,bindmiddel' was . Zij beschouwden ,De Molshoop' als de basis van de herleving van het Nederlandse cabaret van na de oorlog, het beginpunt om van daaruit hun eigen weg in te slaan. Het was op 28 november 1998 dat fotograaf Patrick van Ernst en ondergetekende op bezoek waren bij lbo in zijn fraaie grachtenpand aan de Amsterdamse Herengracht. De telefonische afspraak was direct gemaakt. Dat was een meevaller, want mensen die lbo beter meenden te kennen, hadden ons erop voorbereid dat we ,,,een oude, knorrige man " te spreken zouden krijgen. Het tegendeel was dus waar.
De ontvangst was ook allerhartelijkst, de medewerking van lbo buiten verwachting. Niets was hem te veel om tussen de honderden plakboeken, zorgvuldig opgeborgen in dekenkisten, naar dat ene boek uit 1 945 te zoeken waarin hij foto's van en knipsels over De Molshoop had geplakt. Hij was er zo zuinig op, dat hij direct liet weten: ,,Er gaat niets de deur uit." Maar fotograferen en kopiëren was geen enkel bezwaar. Het was een gezellige middag in Amsterdam. De ,oude, knorrige man' voor wie we gewaarschuwd waren, bleek althans voor ons een vriendelijk, behulpzaam mens te zijn. Een man die bereid was diep in z'n geheugen te graven om zoveel mogelijk gegevens over De Molshoop naar boven te halen, overtuigd als ook hij was van het belang van een zo goed en volledig mogelijke geschiedschrijving. Op dezelfde hartelijke wijze waarop we waren binnengelaten, namen w e afscheid. Met zijn verzoek en onze belofte om hem ons blad ,Van Zoys tot  Soest' met het resultaat van het gesprek toe te sturen. Dankzij Els Stolwijk is dit ook gebeurd. Later heeft lbo nog laten weten dat hij de artikelen met plezier had gelezen en met genoegen had meegewerkt aan het vastleggen van dit stukje Soester geschiedenis.

Hem past daarvoor de dank van allen die de geschiedenis van Soest ter harte gaan!

(onder de titel 'Ondergronds Cabaret', in 1946 "zand er over", werden in de winteruitgave 1998 nr. 3 en de voorjaarsuitgave 1999 nr. 4 de artikelen gepubliceerd op basis van het bezoek aan Wim lbo. Redactie.) 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto