Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De kwartierstaat van Rietje van Fulpen

Dick van Fulpen

Over de famiiienaam Van Fulpen is nog weinig officieel gepubliceerd, dit artikel is bij mijn weten het eerste dat specifiek betrekking heeft op deze weinig voorkomende familienaam. Bij de volkstelling van 1947 zijn er in Nederland 147 personen geregistreerd met die naam en de meesten (22) wonen in Soest, o.a. Maarssen komt op de 2e plaats met 11 ! In dit en een volgend artikel wil ik een aantal personen 'Van Fulpen' de revue laten passeren die vrijwel allemaal in Soest of omgeving hebben gewoond, eerst terug in de tijd en later naar het heden.
Het is in genealogische overzichten gebruikelijk om afstamming in mannelijke lijn weer te geven. In geval van buitenechtelijke relaties of geboorten stopt de publikatie dan, behalve wanneer men afstamming van Karel de Grote probeert aan te tonen. Onder genealogen circuleert de opmerking: 'Je weet wel wie de moeder is, van de vader is men niet altijd zeker!' en bovendien gaat men door het leven met de naam die je volgens de wet krijgt! En dat is niet altijd die van de biologische vader: wettiging of erkenning komt veel voor.

In een kwartierstaat worden meestal slechts de respectievelijke ouders vermeld, het lijkt mij belangrijk ook de andere kinderen uit een gezin weer te geven! Verder zijn er afkortingen en akte-, deel- en/of pagina verwijzingen gebruikt met de volgende betekenis:

EK - Eemlandse Klappers : Toegangen op archiefbestanddelen betrekking hebbend op Eemland, daaronder te verstaan het gebied, dat als kwartier van Eemland deel uitmaakte van Utrecht ten tijde van de Republiek / bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgmans-Feenstra. - [een] uitgave van Genealogische Documentatie Service. - [Hollandsche Rading].
EK 5: Dopen r.k. parochie Hoogland 1656-1811, het getal na de "/" is de pagina verwijzing.
EK 11: Dopen Baarn en De Vuursche tot 1811
EK 13: Dopen Soest tot 1812
EK 14: Huwelijken Soest en Isse/t tot 1813
EK 26: Huwelijken gerecht Amersfoort 1585-1811
EK 27: Overledenen in Eemland (excl. Amersfoort) tot 1811
RAU - Rijksarchief Utrecht
HUA - Het Utrechts Archief, per 1 januari 1999 de samenvoeging van het Rijksarchief Utrecht en de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht.

De term 'akte' verwijst naar het nummer van de betreffende geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte.

- I -

1. Grietje van Fulpen, werkster, gedoopt op 13 september 1807 te Soest (EK 13/122) (doopnetnine was haar nrnntmnprlpr Antip Tfiini^s^ Rne>te>n\ overleden op 22 april 1899 te Soest (RAU akte 32). Zij had van een onbekende man een zoon (de nakomelingen van hem komen in een later artikel aan de orde) en (van een andere man?) een dochter welke op jonge leeftijd is overleden. Grietje is getrouwd op 13 januari 1833 te Soest (RAU akte 1) met Volkert Schouten, daghuurder en metselaar, gedoopt op 7 april 1808 te Soest (EK 13/107) (doopgetuige was Bartje Volkerze Schouten), overleden op 23 oktober 1869 te Soest (RAU akte 64), zoon van Peter Volkerze Schouten (tapper en stoelenmatter) en Jannitje Stoffelze de Graaf (werkster).

-- II - ouders -

2. Theunis Hendrikse van Fulpen, daghuurder en dagloner, gedoopt op 6 februari 1778 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornells van Fulpen), overleden op 15 juni 1826 te Soest (RAU akte 29). Theunis is in ondertrouw gegaan op 26 april 1800 te Soest en getrouwd op 13 mei 1 800 aldaar en getrouwd op 1 8 mei 1 800 aldaar voor de kerk (RK) met
3. Teuntje van 't Klooster, arbeidster, geboren op 28 augustus 1781 te Soest (EK 13/25), gedoopt op 9 september 1781 aldaar (EK 13/25), overleden op 27 mei 1870 aldaar (HUA akte 39). Teunis Hendrikse van Vulpen, minderjarige jongeman, geboren en wonende te Soest, met zijn stiefvader Jacob van Maaren, en Teuntje Cake/, minderjarige jongedochter, geboren en wonende te Soest, met haar moeder Claasje Kakel (EK 14/98) Bij het overlijden van Theunisje van 't Klooster, weduwe van Theunis van Fulpen, wordt als haar moeder vermeld Elisabeth de Graaf!

Uit dit huwelijk:

  • Henricus van Fulpen, gedoopt op 28 oktober 1800 te Soest (EK 13/122) (doopgetuige was Antje Hendrikze van Fulpen).
  • Henricus van Fulpen, gedoopt op 2 juni 1804 te Soest (EK 13/122) (doopgetuige was Dirkje Hendrikze van Fulpen)
  • Grietje van Fulpen, gedoopt op 13 september 1807 te Soest (EK 13/122), zie 1.
  • Cornelis van Fulpen, gedoopt op 23 januari 1811 te Soest (EK 13/122) (doopgetuige was Dirkje van Fulpen).
  • Johannes van Fulpen, geboren op 25 februari 1814 te Soest.
  • Klaasje van Fulpen, geboren op 11 december 1816 te Soest.
  • Frans van Fulpen, geboren op 1 9 januari 1 81 8 te Soest.
  • Antje van Fulpen, geboren op 5 augustus 1821 te Soest (RAU akte 17) -
  • Antje van Fulpen, geboren op 18 april 1823 te Soest (RAU akte 30).

- III - grootouders

4. Hendrik Cornelisse van Fulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 11 april 1727 te Soest Montibus (EK 13/121) (doopgetuige was Neeltie Peeters), overleden op 2 januari 1785 te Soest (EK 27/57). Hendrik is in ondertrouw gegaan op 27 maart 1773 te Soest en getrouwd op 21 april 1773 aldaar met attestatie van Zeist en getrouwd op 23 april 1773 aldaar voor de kerk (RK) met
5. Antje Teunisse Roeten, spinster, geboren te Soest, gedoopt op 16 augustus 1751 , overleden op 22 april 1824 te Soest (HUA akte 7). Antje is later getrouwd op 8 juni 1798 te Soest en getrouwd op 24 juni 1798 aldaar voor de kerk (RK) met Jacob Evertze van Maaren, gedoopt op 7 maart 1754 te Soest (EK 13/27) (RK) (doopgetuige was Henrica Arse), overleden op 8 februari 1817 te Soest (HUA akte 5), zoon van Evert Aartsen van Maaren en Aaltje Barendsen Westerveld. Jacob is eerder in ondertrouw gegaan op 24 oktober 1777 te Soest en getrouwd op 1 1 november 1777 aldaar en getrouwd op 11 november 1777 aldaar voor de kerk (RK) met Gijsbertje Geurtse van Hogewel, overleden op 14 februari 1798 te Soest. Uit EK 27, pagina 145: Gijsbertje Jacobs van Maaren genaamd Gijsbertje van 't Hoogewel, dochter van Geurt van Hoogewel. Uit een akte: 27 maart 1773, Hendrik van Vulpen, jongeman te Zeijst, en Annetje Teunisse Roeten jongedochter te Zoest zijnde huwelijkse geboden aldaer aengetekent en hebben haere drie huwelijkse gebode alhier ongehindert gehad, de laetste op den 11 april 1773, en sijn daerop met attestatie vertrokken (RAU no. 44 Zeist ca.). Hendrik van Vulpen, meerderjarige jongeman, geboren en wonende voorheen Seijst, met zijn moeder Dirkje van den Bergh, weduwe van Cornells van Vulpen, en Annetje Teunisse Roeten, wonende Soest, met haar moeder Aeltje Jansen Broek, weduwe van Teunis Barentse Roeten (EK 14/97)

Uit dit huwelijk:
- Aaltje van Fulpen, gedoopt op 14 januari 1774 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Antje Hendrikse Steenbeek).
- Dirkje Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 15 februari 1775 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Mechteltje Janse ter Horst), overleden op 30 november 1844 te Soest. Dirkje is in ondertrouw gegaan op 15 april 1803 te Soest en getrouwd op 2 mei 1803 aldaar voor de kerk (RK) met Dirk Jansen Vreeburg, ook genaamd Freeburg, daghuurder, gedoopt op 14 september 1780 te Hoogland (EK 5/140) (doopgetuige was Antje Jans), wonende te Hoogland en te Soest, overleden op 13 januari 1864 aldaar, wonende in het Langeind, wijk A nummer 5 1 , getuige o.a. Willem Broek, schoonzoon (RAU akte 6), zoon van Jan Willemsen en Petronella Aartsen. Dirk Jansen Vreeburg, minderjarige jongeman, geboren en voorheen wonende te Hoogland, met zijn moeder Petronella Aartsen, weduwe van Jan Willemse, en Dirkje Hendrikse van Fulpen, meerderjarige dochter, geboren en wonende te Soest, met haar ouders Jacob Evertsen van Maaren en Annetje Teunisse Roeten (EK 14/97)
- Cornellis van Fulpen, gedoopt op 15 september 1776 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornelia van Vulpen).
- Theunis Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 6 februari 1 778 te Soest (EK 13/121), zie 2.
- Neeltje Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 29 december 1779 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Maria Willemze Kok), overleden op 27 april 1851 te Soest. In 1831 woonde zij op de Bunt. Neeltje is getrouwd op 18 januari 1800 te Soest en getrouwd op 3 februari 1800 aldaar voor de kerk (RK) met Tomas Tijmense Koelen, daghuurder, gedoopt op 12 september 1751 te Soest (doopgetuige was Maria Willemse), overleden op 25 maart 1833 te Soest op de Bunt, onechte zoon van Aaltje Koelen (RAU akte 18), zoon van Thijmen Jansen Coelen en Aaltje Jans van 't Klooster. Tomas is eerder in ondertrouw gegaan op 24 oktober 1782 te Soest en getrouwd op 19 november 1782 aldaar met Hendrikje Peterse van Schaaken, geboren te Soest, gedoopt op 4 juni 1 735 (doopgetuige was Teunisje Meijnse), overleden op 24 mei 1797 te Soest (EK 27/176), dochter van Peter Evertsen van Schaaken. Hendrikje is eerder in ondertrouw gegaan op 29 september 1761 te Soest en getrouwd op 19 oktober 1761 aldaar en getrouwd op 19 oktober 1761 aldaar (3e graad) met Hendrik Hannisse Kok, landbouwer, gedoopt op 13 augustus 1723 te Soest, overleden voor oktober 1782. Hendrikje wordt ook wel Schaap genoemd i.p.v. Schaaken! Tomas Tijmenze Koelen, weduwnaar van Hentje Peterze Schaap, geboren en wonende te Soest, en Neeltje Hendrikze van Vulpen, minderjarige jongedochter, geboren en wonende te Soest, met haar stiefvader Jacob Everze van Maaren (EK 14/52)
- Andreas van Fulpen, gedoopt op 2 december 1781 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornelia Roeten).
- Joannes van Fulpen, gedoopt op 28 december 1782 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornelia van Fulpen).
- Hendrica van Fulpen, gedoopt op 2 april 1785 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornelia van Fulpen).

6 Gijsbertus van 't Klooster. Gijsbertus had een relatie met
7 Klaasje Kakel, spinster, gedoopt op 9 februari 1755 te Soest (EK 13/10), overleden op 21 april 1833 aldaar in de kerkebuurt, dochter van Willem Kakel en Grietje Edeling (RAU akte 25).

Uit deze relatie:
- Teuntje van 't Klooster, geboren op 28 augustus 1781 te Soest (EK 13/25), gedoopt op 9 september 1781 aldaar (EK 13/25), zie 3.
- Willem van 't Klooster, geboren op 31 mei 1788 te Soest (EK 13/25), gedoopt op 15 juni 1788 aldaar (EK 13/25) (ger). Willem is in ondertrouw gegaan op 8 december 1810 te Soest en getrouwd op 23 december 1810 aldaar en getrouwd op 23 december 1810 aldaar voor de kerk (ger) met Johanna Boshuizen, geboren rond 1788 te Soest. Willem Klooster, jongeman, geboren te Soest, en Joanna Boshuizen, jongedochter, geboren te Soest (EK 14/50)
- Johanna van 't Klooster, geboren op 31 mei 1788 te Soest (EK 13/25), gedoopt op 15 juni 1788 aldaar (EK 13/25), overleden op 7 mei 1880 aldaar (HUA akte 36). Johanna is getrouwd op 6 september 1806 te Soest en getrouwd op 21 september 1806 aldaar voor de kerk (ger) met Dirk van Woudenberg, daghuurder, geboren rond 1779 te Soest, overleden voor 1880. Dirk van Woudenberg, jongeman, geboren en wonende te Soest, en Hanna van het Klooster, minderjarige jongedochter, geboren en wonende te Soest, met haar moeder Klaesje Kaakel (EK 14/102)

- IV - overgrootouders -

8 Cnelis Cnelisse van Fulpen, overleden voor april 1773. Cnelis is getrouwd in het jaar 1720 met
9 Dirkje van den Berg. Dirkie, dochter van Peeter Janse of Meuwisse en Neeltie Andriese of Hendrikse, is op 5-6-1721 getuige bij de dooo van Goose Sapharden, Montibus, (EK 13/103). Dirkie Peeters is op 15-5- 1727 getuige bij de doop van Hannes Verdijk, Montibus (EK 13/120).

Uit dit huwelijk:
- Neeltje van Fulpen, gedoopt op 22 oktober 1722 te Soest Montibus (EK 13/121) (doopgetuige was Marie Dirk).
- Neeltje van Fulpen, gedoopt op 25 januari 1724 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Marigie, dochter van Dirk Janse en Neeltje Andrise).
- Cnelis van Fulpen, gedoopt op 6 juni 1 725 te Soest Montibus (EK 1 3/1 21 ) (doopgetuige was Marigie, dochter van Dirk Peeterse en Neeltie Hendrise).
- Hendrik Cornelisse van Fulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 11 april 1 727 te Soest Montibus (EK 1 3/121), zie 4.
- Peeter van Fulpen, gedoopt op 27 januari 1729 te Soest Montibus (EK 13/121) (doopgetuige was Aeltie, dochter van Hijmen Tijmense en Egie Jans).
- Joanna van Fulphen, gedoopt op 4 maart 1731 te Bunnik; bij de moeder wordt vermeld: petri conjugis; de vader genaamd Cornelis van Fulpen (RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was Maria van Fulppen, Ex Sijst).
- Petrus van Vulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 7 april 1733 te Bunnik ex Zijst (RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was Anna van der Velden).
- Petronella van Vulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 27 april 1735 te Bunnik ex Zijst (RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was Cornelia van Kampen).
- waarschijnlijk Neeltje van Vulpen. Neeltje is in ondertrouw gegaan op 19 april 1751 te Zeist en getrouwd op 9 mei 1751 aldaar met Jacob Abels Volkamp, geboren te Esens.
Jacob Abels Volcamp, meerderjarige jongeman, geboortig van Esens in Oostvriesland, en Neeltie van Vu/pen, jongedochter alhier, geassisteert met haar moeder de huijsvrouw van Cornelis van Vulpen (RAU no. 9 Zeist ca.)

10 Teunis Barentse Roeten, gedoopt op 25 november 1709 te Soest, overleden op 18 september 1753 aldaar. Teunis is in ondertrouw gegaan op 25 december 1745 te Soest en getrouwd op 10 januari 1746 aldaar en getrouwd op 10 januari 1746 aldaar voor de kerk (RK) met
11 Aeltje Jansen Broek, gedoopt op 26 oktober 1721 te Soest. Teunis Barents Roeten, meerderjarige jongeman van Soest, wonende te Soest, en Aaltje Jans Broek, meerderjarige jongedochter van Soest, wonende te Soest (EK 14/76)
Uit dit huwelijk:
- Antje Teunisse Roeten, geboren te Soest, gedoopt op 16 augustus 1751 , zie 5.

14 Egbert Janse Kakel, gedoopt op 19 maart 1702 te Lage Vuursche. Bij de dopen in de Vuursche heet hij Ebbert Jansen van Pootwijk, gehuwd met Arisjen Kornelissen van der Pol (EK 11/64). Egbert is eerder getrouwd op 3 januari 1734 te Soest voor de kerk (ger) met Ernsje Cornelisz van der Pol, overleden voor augustus 1748 , dochter van Cornells van der Pol (van Zeijst). Egbert is getrouwd op 22 september 1748 te Soest (2) met
15 Grietje Klaas Edelis, overleden in het jaar 1762 (EK 13/25). Egbert Janse Kakel, weduwnaar van Arisje Kornelis, en Grietje Klaas Edelis, wonende te Soest (EK 14/45)
Uit dit huwelijk:
- Teunis Kakel, gedoopt op 25 december 1749 te Soest (EK 13/9).
- Jan Kakel, gedoopt op 12 december 1751 te Soest (EK 13/10).
- Errisje Kakel, gedoopt op 22 april 1753 te Soest (EK 13/10).
- Klaasje Kakel, gedoopt op 9 februari 1 755 te Soest (EK 1 3/10), zie 7.
- Jacob Kakel, geboren in het jaar 1760 te Soest (EK 13/25), gedoopt op 11 juli 1762 aldaar (EK 13/25) (doopgetuige was Jacob Fluit, Armmeester).

-- V - betovergrootouders --

16 Cnelis Hendrikse van Fulpen. Cnelis was gehuwd met
17 Marrigje.
Uit dit huwelijk:
Cnelis Cnelisse van Fulpen, zie 8.

18 Peeter Janse. Peeter is getrouwd voor 1700 met
19 Neeltie Andries. Neeltje was later gehuwd met Dirck Meuwisse, overleden op 28 mei 1708 te Soest, voorzien van alle sacramenten, Aghter den Bergh (Doodboek RK parochie Soest). Neeltje is later in ondertrouw gegaan op 3 april 1712 te Soest en getrouwd op 24 april 1712 aldaar en getrouwd op 1 mei 1712 aldaar voor de kerk (RK) met Jan Willemsz van Rijn, wonende te Utrecht en te Soest. Jan was weduwnaar van Maria Abrahams, overleden voor april 1 71 2.
Uit dit huwelijk:
Dirkje van den Berg, zie 9.
Engeltie Peeters van den Berg. Engeltie, dochter van Peeter Jansen en Neeltie Andrise, is op 13-10-1721 getuige bij de doop van Wilmijntje Schipper, aghter den Bergh (EK 13/104) Engeltie is getrouwd op 13 oktober 1711 te Soest voor de kerk (getuigen waren Helena Mulders en Gerrigie Gijsbers) (1) met Peeter Peeterse van Fulpen, overleden voor 1720. Peeter Peeterse van Vulpen en Engeltie Peeters van den Bergh (EK 14/98) Engeltie is daarnaast in ondertrouw gegaan op 17 november 1719 te Amersfoort en getrouwd op 1 december 1719 aldaar (2) met Cnelis Barten de Langh, zoon van Bart Putten de Langh en Wi/mpie Teunis van 't Geijn, jansenist (EK 13/31). Cornells Bartsen de Langh, jongeman, wonende in de vrijheid van Amersfoort, geassisteerd door zijn moeder Willemtje Teunis van 't Geijn, weduwe van Bart Putten de Langh, en Engeltje Peters van den Bergh, weduwe van Peter van Vulpen, wonende in de vrijheid van Amersfoort, geassisteerd door haar moeder Neeltje Andries, /aast weduwe van Jan Willemsz van Rijn (EK 26/184)

28 Jan Willemsz Kakel, geboren rond 1675. Jan was gehuwd met
29 Teuntje Egberts.
Uit dit huwelijk:
- Egbert Janse Kakel, gedoopt op 19 maart 1702 te Lage Vuursche, zie 14.
- Willem Kakel, gedoopt op 14 maart 1706 te Lage Vuursche Hees (EK 11/56).

- VI - oudouders -

56 Willem Kakel. Willem was gehuwd met
57 Jannigjen.
Uit dit huwelijk:
Maria Willems Kakel, geboren rond 1675. Maria is getrouwd op 3 april 1701 te Lage Vuursche voor de kerk (ger) met Paulus Jansz Koelen, wonende te Hooge Vuurse. Paulus Jansz Coelen, jongeman van de Hooge Vuursche, en Merritje Willems, jongedochter van Hees (EK 12/26)
Jan Willemsz Kakel, geboren rond 1675, zie 28.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto