Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Werkgroep Genealogie

G. Staalenhoef

Zoals algemeen bekend is, belegt de werkgroep Genealogie als regel vijf of zes keer per jaar een bijeenkomst waarop alle leden van onze vereniging en hun introducé's van harte welkom zijn. Soms wordt op zo'n bijeenkomst aandacht besteed aan een bepaalde familie, een andere keer is het een gezellige praatavond. Maar altijd komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde.

Persoonlijk heb ik, als niet uit Soest afkomstig en evenmin daar woonachtig, op onze bijeenkomsten veel geleerd over Soest in heden en verleden. Daarom is het jammer dat deze avonden meestal slechts door een kleine vaste kern worden bijgewoond. Mogelijk komt dit omdat men denkt dat een zekere "deskundigheid" nodig is om zinvol aan deze bijeenkomsten te kunnen deelnemen. Dit is echter beslist niet nodig. Anderzijds hebben wij, als werkgroep, wel getracht onze bezoekers enige kennis omtrent de genealogie bij te brengen.

Zo werd op 22 oktober 1984 door het bestuur van onze vereniging een speciale informatieve avond belegd, welke zeer goed bezocht werd. Op die avond kwam o.a. de suggestie naar voren om, met andere belangstellenden in de regio, een beginnerscursus te gaan opzetten. Verder als een suggestie is het nooit gekomen en de vraag is of de noodzaak daartoe nog aanwezig is. Sinds kort heeft namelijk de Stichting Teleac, samen met het Centraal Bureau voor Genealogie, een cursus opgezet. Deze cursus bestaat uit drie onderdelen: radiolessen, televisielessen en een cursusboek. De cursus wordt in het najaar herhaald hetgeen via radio en televisie zal worden bekendgemaakt. Ik heb de radiolessen niet beluisterd dus daarover geen oordeel. De televisielessen zijn instructief en onderhoudend. Men krijgt daarin een behoorlijk inzicht van de verschillende bronnen en hoe men zijn onderzoek kan inrichten.

Het rijk geïllustreerde en mooi uitgevoerde boek heeft mij echter het meest aangesproken. De wijze waarop dit is samengesteld en de vele onderwerpen die daarin worden besproken zijn voor een ieder met belangstelling voor de geschiedenis van zijn familie zeer verhelderend. Niet alleen de meest voor de hand liggende archiefbronnen worden besproken doch ook komen onderdelen aan de orde welke als regel door de gemiddelde genealoog (voor zover deze bestaat!) niet worden geraadpleegd. Het boek is te bestellen bij Teleac te Utrecht.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan openbare collecties die in de loop der jaren, vaak door particulieren, zijn gevormd en dankbare bronnen kunnen vormen voor zowel de beginnende als de meer gevorderde genealoog. Degenen die meer willen weten over familie-onderzoek zullen dit boek met veel belangstelling doorlezen. Zij die reeds daadwerkelijk bezig zijn met onderzoek zullen het boek regelmatig raadplegen indien zij hun onderzoek willen verdiepen. Na lezing van dit boek zullen velen ongetwijfeld van hun gewekte belangstelling blijk willen geven door regelmatig de bijeenkomsten van onze werkgroep te komen bezoeken. Voor hen nog even dit.

Wij komen op een vaste avond bijeen, namelijk op de tweede dinsdag van de even maanden; voor 1988 staan nog op het programma 11 oktober en 13 december. Noteert u deze data vast in uw agenda! Voor de plaats van samenkomst huurt de Historische Vereniging Soest een der zalen van Museum Oud Soest aan de Steenhoffstraat; de zaal is open vanaf ca. 19.30 uur en wij beginnen om 20.00 uur.

In of bij het tijdschrift "Van Zoijs tot Soest" wordt zoveel mogelijk bekend gemaakt wat het onderwerp is op de betreffende avond. Wat ook het onderwerp is, steeds wordt voldoende tijd ingeruimd voor eventuele vragen van aanwezigen, terwijl gepoogd wordt de avonden informeel en gezellig te laten verlopen. Laat u zich dan ook niet weerhouden door onze naam WERKGROEP Genealogie, want met dat werken valt het erg mee. Wij rekenen in de toekomst op veel belangstellenden. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto