Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Johannes Gijsbertus Hilhorst

G. Staalenhoef

JOHANNES GIJSBERTUS HILHORST

Het totaal onverwachte overlijden van Jan Hilhorst, op een leeftijd dat men nog volop plannen maakt, heeft allen die hem gekend hebben met ontsteltenis getroffen.

De grote belangstelling die is betoond tijdens de diverse bijeenkomsten ter zijner nagedachtenis geeft aan op welke wijze Jan, onder uiteenlopende groeperingen, veel vrienden heeft gemaakt. Omdat dit waarschijnlijk niet algemeen bekend is wordt hier een facet speciaal belicht, namelijk zijn aandeel in de werkgroep Genealogie. In het begin van mijn genealogisch onderzoek (in de jaren 1951/'52) reisde ik voor het eerst van Amsterdam naar het mij dan nog nagenoeg onbekende Soest, omdat daar volgens informatie de stamboerderij van de familie Stalenhoef stond. Na enige rondzwervingen kwam ik in de Birkstraat terecht en daar wees een van Jan's zusters mij op enkele personen die in de verte op een aardappelveld bezig waren. In dat aardappelveld ontmoette ik Jan voor de eerste keer en werd het contact gelegd dat nu zo abrupt is afgebroken.

Veelvuldig zijn in de loop der jaren gegevens en visies persoonlijk of schriftelijk uitgewisseld en toen ons genealogische groepje zich uitbreidde zijn wij verschillende malen zeer gastvrij ontvangen door Ton en Jan op de Staelenhoef.

Daarnaast behoud ik een speciale herinnering aan hun huwelijk te Houten dat ik, in gezelschap van de heer Heupers, mocht bijwonen. Het zijn vooral de gastvrijheid en het enthousiasme van Jan geweest welke op mij stimulerend hebben gewerkt om het genealogisch onderzoek naar de Soester families voort te zetten. Dit heeft mede geresulteerd in het opgaan van ons "groepje" als de werkgroep Genealogie in de Historische Vereniging Soest. Wij ontmoetten op 14 oktober jl. Jan de laatste keer in onze kring. Op zo'n bijeenkomst moet de aandacht over meerdere aanwezigen verdeeld worden. Achteraf wordt spijt gevoeld niet langer met hem gesproken te hebben, thans beseffende dat dat de laatste mogelijkheid was.

Veel werk heeft Jan verzet aan het onderzoek naar zijn eigen familie, maar ook naar de geschiedenis van Soest, met name de boerderijen in de Birkt, waarmede hij zo nauw betrokken was. Zijn streven om zijn werk zo goed en volledig mogelijk te doen is de oorzaak dat slechts weinig door hem is gepubliceerd. Wij achten het onze plicht te trachten datgene wat hij heeft verricht alsnog te publiceren als een postuum eerbewijs aan een oprechte en beminnelijke vriend.

G. Staalenhoef. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto