Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Bij de Jaarwisseling 2009/2010

Wim de Kam

De eerste januari
'De poorten van het jaar
openen zich, als die van taal,
naar het onbekende.
Vannacht zei je:
morgen
moeten we een paar tekens ontwerpen,
een landschap schetsen,
een verhaal weven
op de dubbele pagina
van het papier en de dag.
Morgen moeten we opnieuw
de werkelijkheid
uitvinden van deze wereld' *


Op 1 januari 2010 worden de poorten niet alleen geopend naar de onbekende toekomst van het jaar 2010. De poorten naar het verleden worden ook iets verder geopend. Maar is dat een opening naar het onbekende? Het antwoord op deze vraag is bevestigend. En dat geldt zelfs voor zaken/gebeurtenissen waarvan we denken veel te weten.

Voor de Historische Vereniging en het Museum Oud Soest geldt ook in 2010 de opgave: Morgen moeten we opnieuw 'de (historische) werkelijkheid' uitvinden van deze wereld.
Dat het daarbij gaat om het ontdekken en reconstrueren van een tijdgebonden werkelijkheid die voortdurend herziening/aanpassing behoeft is duidelijk. Kennis van de geschiedenis biedt geen zekerheid, maar creëert steeds weer opnieuw een voorlopig houvast en inzicht in de voorgeschiedenis van de geschiedenis die we zelf maken/schrijven/ervaren. Als Historische Vereniging zullen we het ontwerpen van tekens, het schetsen van een landschap en het weven van verhalen ook in 2010 nog steeds doen op pagina's van papier. Naast de pagina's van dit tijdschrift hopen we dat in het laatste kwartaal van 2010 een boek kan worden gepubliceerd over aspecten van de geschiedenis van Soest in de 17e en 18e eeuw.

Maar we willen de vlammen van het vuur van de geschiedenis van Soest ook via het computerscherm laten oplichten. Behalve dat de oude nummers van dit tijdschrift zullen worden gedigitaliseerd hebben we samen met andere instellingen subsidie aangevraagd voor een digitaliseringsproject dat we de komende jaren tot uitvoering willen brengen onder het motto:
Soest op de kaart voor iedereen, nu en later met beelden, boeken en verhalen van vroeger. Maar Soest staat toch al op de kaart. Jawel, maar allerlei historische kaarten liggen opgevouwen of opgerold in een stoffige hoek van het archief en dreigen in vergetelheid verloren te gaan. We willen mogelijkheden bieden om zodanig kaart te kunnen lezen dat we ook kunnen zien hoe Soest er in het verleden uitzag. We willen bovendien de betekenis van de kaart ven-ijken door de tekens op de kaart te verbinden met beelden en verhalen van mensen van vroeger en nu. En voor iedereen (in en buiten Soest) willen we de mogelijkheid bieden om op elk willekeurig moment de kaart te gaan lezen,
de verhalen te beluisteren en de beelden te bekijken. Met die opgave voor ogen kan in 2010 het dertig jarig bestaan van de vereniging gestalte worden gegeven. Ik hoop dat u daaraan wilt meewerken en daarvan wil meegenieten. In die hoop en met die verwachting wens ik u allen een prettige jaarwisseling en een gezond 2010 toe.

* OCTAVIO PAZ, HET VUUR VAN IEDERE DAG, GEDICHTEN VERTAALD DOOR K. MICHEL,AMSTERDAM 1990.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto