Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De regionale werkgroep Klederdrachten

Juul van de Poll

Eens per twee maanden komt - meestal In Eemnes - de werkgroep klederdrachten samen. De werkgroep is opgericht in 1986 en heeft de volgende deelnemers: Tine Kuijer en Tonny van den Breemer (Soest). Hannie Kuppens (Amersfoort), Alie Klap (Huizen), Rie Mur (Loosdrecht). Jo van den Brink (Baarn), Jos Eggenkamp en Geert je Majoor (Eemnes), Livia van Eijle (Hilversum), Bep Fokker (Baarn) en Annie Boersen (Blaricum). De werkgroep houdt zich bezig met de klederdrachten in het gebied tussen de Eem en de Vecht. Met opzet zijn er geen vertegenwoordigers uit de plaatsen Huizen en Bunschoten/Spakenburg. Deze laatste plaatsen hebben namelijk een nog levende klederdracht en daar is door zeer actieve plaatselijke werkgroepen veel onderzoek naar verricht.

De vertegenwoordigcrs van de werkgroep zijn allen lid van een locale historische vereniging of folkloristische groep. Doel is uit te zoeken wat er vroeger gedragen \verd. waarom dit gedragen werd en door wie. Zo werd de specifieke vierkante muts veel in Soest gedragen, evenals de staartkap. Tijdens de bijeenkomsten wordt er door de deelnemers nieuwe informatie uitgewisseld. (ln)complete kledingstukken, andere textilia cn fotografisch materiaal worden gedocumenteerd. Aangezien de werkgroep niet verzamelt hoeft niemand iets af te staan. Wordt er toch iets aangeboden, dan wordt voor een juiste bestemming gezorgd. In de meeste gevallen is dit een museum. Van bestaand materiaal is de documentatie voorlopig opgeslagen bij het secretariaat.

In de loop der jaren heeft de werkgroep een meer nationale bekendheid vcrkregen. Dit blijkt uit de uitnodigingen die zij vanuit het hele land krijgt om de klederdrachten te tonen. Niet alleen historische verenigingen maar ook andere verenigingen en instellingen weten inmiddels de weg naar de werkgroep te vinden. 

Allereerst wordt er een diaserie vertoond, verkregen met behulp van oude foto's van klederdrachten zoals die in het gebied tussen de Eem en de Vecht gedragen zijn. Na de pauze is er een presentatie/show met ca. 10 mensen waarbij de dracht werkelijk getoond wordt. Daarbij is er aan de overwegend authentieke kleding te zien hoe de overeenkomsten en verschillen per plaats zijn. De kleding komt meestal van families die deze kleding nog bewaard hebben. 

Zo is er nog een origineel rouwkostuum dat bij iedere uitnodiging van een vereniging/instelling geshowd wordt. Met betrekking tot klederdrachten van deze streek is sinds de uitgave van Molkenboer (1917) niets meer in boekvorm verschenen. Vandaar dat op termijn de werkgroep klederdrachten een boek wil laten verschijnen. Daarin zal het evenwicht tussen de dracht voor mannen en vrouwen en het verschiI tussen de verschillende soorten klederdrachten beklemtoond worden. Het te verschijnen boek zal de onderwerpen behandelen - te beginnen met de onderkleding - van de oudste tijd naar de moderne tijd. Eventuele sponsors zijn van harte welkom. Wilt u meer informatie over bovenstaande werkgroep of bent u bereid iets te laten documenteren dan kunt u contact opnemen met het secretariaat t.a.v. mevrouw A.Klap-van Dijk, Or. de Visserlaan 24, 1272 GX Huizen. Tel. 035-5240113.  

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto