Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

7 maart Historisch Café over ontstaan Eem en de beide Melmen

Zondag 26 februari 2023

Op dinsdagavond 7 maart a.s. organiseert de Historische Vereniging Soest/Soesterberg haar eerstvolgende Historisch Café in het Gildehuis, Steenhoffstraat 46B te Soest. Deze avond zal inleider Wim van Roomen ons meenemen op een reis door de tijd over het ontstaan van Eemland en de beide Melmen in Soest.

Wim van Roomen, zelf afkomstig van de Grote Melm, neemt ons mee naar het ontstaan van de Eemvallei in de ijstijd en naar het Eemmoeras in de vroege middeleeuwen wanneer daar een beekje meandert, welke wij thans kennen als de Eem. Wim zal in zijn presentatie, ondersteund met een veelheid aan foto’s, kaarten en plattegronden, de invloed van leenheren, bezitters/eigenaren en burgers toelichten op het ontstaan van het Eemlandschap bij het ontginnen van veen en het benutten van de dekzandduinen, maar ook bij het uitgraven van de Eem en de kanalisatie ervan.
In zijn lezing zal hij specifiek ingaan op de industriële ontwikkeling van beide nederzettingen aan de Eem in Soest, waarbij op de Grote Melm al voor 1400 veel bedrijvigheid was. Ook zullen het huis en het ‘goed’ Hamelenberg en de Melmplas (20e eeuw) aan de overzijde van de Eem aan de orde komen.

“Wanneer je een reis door de tijd maakt ontkom je ook niet aan de strijd die er in de 13e tot 16e eeuw is geweest tussen de bisschop van Utrecht, de graven van Holland en de hertogen van Gelre maar ook de invloed die vooral de stad Amersfoort en zelfs keizer Karel V hebben gehad op de ontwikkeling van Eemland en de beide Melmen.”, zo geeft Wim aan.

Het thema over Eem-land en de beide Melmen is onderdeel van een tweeluik welke in de komende winter haar vervolg krijgt wanneer Wim dieper zal ingaan op het leven rondom de Grote en Kleine Melm, zoals de bewoners, de overslag van zand, grind en hout, de overstromingen, de kalkbranderijen, de turfsteden, de herbergen en de mogelijkheden om de Eem over te steken.  
Het belooft een interessante tijdreis te worden.

Het Historisch Café begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor alle belangstellenden. HVS-leden hebben gratis toegang, niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5. Een kopje koffie of thee wordt u aangeboden en na afloop is er nog voldoende gelegenheid tot ontmoeting.
Belangstellenden die het Historisch Café willen bezoeken kunnen een plaats reserveren via deze link (onderdeel agenda).

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto