Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Vloten-Schuur; van Elzinga-Adema (geb.1932,resp.1923)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 20-10-2005
AdresWiarda Beckmanstraat Soest
Geboren Haarlemmermeer;Soest
Beroepverkoopster


Track 1Geboren in Haarlemmermeer. Kort na de geboorte met vader , broer en zus naar Soest gegaan. Moeder is bij geboorte in de war geraakt en opgenomen in inrichting in Rosmalen.
In Soest gaan wonen op adres Waldeck Pyrmontlaan 9 . De tuin van de woning grensde aan de tuin van de chr.gereformeerde kerk en werd ‘bebouwd’ door vader met groente. In de omgeving woonde meneer Klein (koster v.d. kerk), fam.Wijsmuller en fam.v.d.Molen. Aan de overkant woonde Buxter (melkslijter), fam.Robgans(zeeman) meneer Fransen (kunstschilder), fam.Ooms
Huishouding werd verzorgd door ‘moeder’Bertha, een Duitse vluchtelinge. Schuur is afkomstig uit Hongarije en via Berlijn naar Amsterdam getrokken.
Openbare school aan de Beetslaan bezocht. Onderwijzers van Wely, juffrouw v.d.Broek, dhr.Hofstee.
Klasgenoten o.a. Gerrie Duinkerken(Koninginnelaan) en Beppie Schouten.
Veel gespeeld op terrein aan de Schrikslaan

Track 21940 evacuatie (Bovenkarspel). Herinneringen aan bouw Witte Boerderij. Er heeft eerst een andere boerderijtje gestaan die door de bliksem is getroffen. Ook op de plek waar nu villa Pax staat heeft een boerderijtje gestaan.
Vader was electricien (had eigen bedrijfje). Werkte in de oorlog o.a. voor Darthuizen waar de ortscommandant was gehuisvest.
In huis waren twee onderduikers , t.w. dhr.Kantorowitz, een jood, die met zijn familie de oorlog heeft overleefd (heeft later in Molenschot nog gezeten) en een Duitse vluchteling (kleermaker). Herinnering aan jurkje dat uit gordijnstof was gemaakt. Werd ‘oom Willie’genoemd.
Winkeliers uit die tijd: bakker van Schaffelaar (Julianalaan) en bakker Wiggelinkhuizen (hoek Beetslaan-Schrikslaan), slager de Koning (Julianlaan) en Bokma (Beukenlaan)

Track 3Vader heeft voor de gemeente gewerkt als gasfitter. Na de lagere school naar de v.d. Huchtschool. Daar werd rekening gehouden met de natuur. Na de muloschool verkoopster bij magazijn De Vlijt aan de Steenhoffstraat (dertig gulden per maand). Na een jaar naar V. en D naar Hilversum. ’s Morgens werd met een hele club meisjes daar naar toe gefietst Man (Willem Karel Jacobus van Vloten) leren kennen omdat die af en toe bij vader kwam. Hij was meubelmaker en werkte bij de firma Steitner die toen op de Albert Hahnlaan zat. Heeft ook veel winkelinterieurs gebouwd. Getrouwd in 1954. Tijdje gewoond boven Albert Hein op de hoek van de van Weedestraat en F.C.Kuyperstraat. Daar zijn de eerste twee kinderen geboren. Daarna verhuisd naar Pelikaanweg 23 . Daar dochter geboren en vervolgens 45 jaar gewoond. Kinderen hebben ook de school aan de Beetslaan bezocht.

Track 4Geboren aan de Molenstraat. Na anderhalf jaar verhuisd naar de Nieuweweg. Daar in korte tijd (zes jaar) op drie adressen gewoond. Onder andere in de woning Soli Deo Gloria. Toen verhuisd naar de Bosstraat. Daar gewoond naast heideveld. De v,.d.Huchtschool bezocht. Onderwijzers: van Asselt (hoofd) meneer Gorter, juffrouw Waardenburg. Klasgenootje o.a.: Liesbeth Woudenberg (Vosseveldlaan, getrouwd met meneer Zon)
Ook op Driehoeksschool gezeten toen v.d. Huchtschool te ver was. Vervolgens op Muloschool (achter Gouden Ploeg). Na de Mulo 2 jaar modevakschool in Baarn gevolgd.
In 1941 verhuisd met ouders naar Friesland en 7 jaar gewoond in Oranjewoud.
Na de oorlog verkering gekregen met oud klasgenoot Kees Elzinga uit Soest . Na huwelijk gaan wonen op Birkstraat. Elzinga was vertegenwoordiger in verf. Gewoond aan de Birkstraat naast sigarettenwinkel van Wijnands (tegenover Gallenkampweg) Daarna gaan wonen aan Aagje Dekenlaan(9 jaar) en vervolgens naar Bartolottilaan)
Broer is gaan werken bij handelshuis van de fam.Ram. Heeft die zaak later overgenomen.
Zou jeugd niet graag ruilen met jeugd van nu. Is tevreden over voorzieningen voor ouderen in deze tijd.

Track 5Actief geweest in bijenvereniging van dhr. van Elmpt. Er was een gebouwtje en korven achter het gemeentehuis aan de Steenhoffstraat.
Vader imkerde ook. Zwemmen geleerd in de Eem. Het natuurbad was aanvankelijk te duur. Na de oorlog daar wel veel gezwommen.
Soest is lelijker geworden doordat elk plekje is volgebouwd. 'Als ouderen hebben we het veel beter als onze ouders'