Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van Zoys tot Soest

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Soest / Soesterberg (HVS) een eigen verenigingsblad uit onder de titel "Van Zoys tot Soest".
In dit blad staan regelmatig verhalen over genealogie, dus verhalen over de geschiedenis van Soester families. Naast deze verhalen komt u in dit blad ook verhalen tegen over bijzondere personen, belangrijke (historische) gebouwen en monumenten, ontwikkelingen en gebeurtenissen.

In het Herfstnummer 2021 (jaargang 42 nr. 3)  zijn de volgende artikelen opgenomen:

In het jubileumjaar 2020/2021 is er op 30 juni 2020 ook een jubileumnummer verschenen. Voor nadere informatie.


Naast ons verenigingsblad zijn sinds de oprichting een aantal themanummers verschenen en zijn zelfs enkele boeken  uitgebracht. Op een aparte pagina wordt een overzicht gegeven van deze bijzonder publicaties die zijn uitgebracht over de historie van Soest en haar bewoners.

Hieronder treft u per jaar een overzicht aan van de verschenen nummers van ons verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" over de periode 1980 tot en met 2016. Daar treft u ook de digitale versies ervan aan. Op dit moment zijn we gestart om ook de verschillende artikelen per uitgave te digitaliseren. Dat kost nog wat tijd. Per uitgave is een overzicht van de daarin opgenomen artikelen opgenomen, waardoor u via de zoekfunctie op onze website wordt geleid naar de verschillende uitgaven die verschenen zijn en waarvan u de digitale versie inmiddels kunt downloaden.
De vijf meest recente jaren worden nog niet digitaal "vrij" gegeven. Een inhoudsopgave met titels van de artikelen van de recent verschenen uitgaven van "Van Zoys tot Soest"  treft u aan op een aparte pagina.van deze website.

Heeft u interesse in een bepaald artikel uit één van de jaargangen die nog niet digitaal beschikbaar is, dan kunt u terecht bij de bibliotheek in het Museum Soest.

Het redactieadres van het blad "Van Zoys tot Soest" is redactie@hvsoest.nl
 

De redactie vraagt trouwens om uitbreiding van het aantal schrijvers, en ook om verhalen van mensen die het lastig vinden zelf een verhaal op papier te zetten.

31e jaargang nr. 2 Herfst 2010

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto