Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Vanaf 1815: gemeente Soest

De verturving van het Soesterveen was naast de landbouw de belangrijkste bron van inkomsten voor Soest. Twee turfwegen liepen er door het oude dorp. De oudste Torfwech of den Soesterturfwech geheten, bestond uit de tegenwoordige Noorderweg en Maatweg en liep vandaar naar het overzetveer de Grote Melm, gelegen aan de Eem.
Langs deze weg werd de turf uit het langst ontgonnen gedeelte van het veen, aan de overzijde van de tegenwoordige Vredehofstraat, vervoerd, om verscheept te worden naar Amsterdam en elders.
Toen de turfwinning langs de Praamgracht ophield, werd het graven en steken van turf als brandstof in andere delen van het Soesterveen voortgezet, waarbij een nieuwe turf weg gebruikt werd, de tegenwoordige Waldeck Pyrmontlaan, die diep het veen in liep. Hierlangs werden de turven per as over de Eng naar de Grote Melm vervoerd.
Turfgravers, turfstekers en schaapherders vormden een aparte gemeenschap, levend in het veen en op de heide. Zij behoorden tot de „schamele luyden" en werden niet opgenomen in de kringen der „eigengeërfden", de gezeten boeren van Soest. Vrouwen, veelal weduwen, sponnen de wol van de schapen, die in Soest in groot aantal werden gehouden. Van 1850 tot 1860 kenden wij hier ook pauperfabrieken. De allerarmsten en kleine kinderen, die de leeftijd van 5 jaren nauwelijks hadden bereikt, sponnen koehaar voor de tapijtfabrieken te Hilversum. Een onmogelijk vies, stoffig, onhygiënisch werk. Een nieuw element, „de werkende stand", mengde zich met de boerenbevolking en het St. Aagtenschuttersgilde, onder de Soestenaren beter bekend als „Grote Gild", verstrekte tijdens de teerdagen, die éénmaal in de vier jaren plaats vonden, geldelijke uitkeringen „aan de werkende stant, die niet in het Gild konden komen teren."

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto