Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Menu

Ledenraadpleging op 14 februari over Beleidsvisie Update

Donderdag 01 februari 2018

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg wil voor de komende jaren het beleid in de vereniging vernieuwen en activeren. Hiertoe heeft onze voorzitter Martijn da Costa een beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021 geschreven. Graag biedt het bestuur vanj de HVS leden de mogelijkheid om op het conceptplan te reageren.

De bijeenkomst wordt gehouden op 14 februari 2018 om 19.30 uur in het Museum Soest
Het concept-beleidsplan is opvraagbaar vanaf 7 februari 2018 via het e-mailadres info@hvs.nl

Als voorbereriding op de bespreking heeft het bestuur een aantal vragen geformuleerd als basis voor de bespreking op 14 februari a.s.

In het beleidsplan 2018 t/m 2021 geeft het bestuur de koers aan die het wil varen om de HVS te ontwikkelen naar een vereniging die eigentijds en historisch verantwoord activiteiten uitvoert en die een positie heeft in de lokale samenleving. Graag hoort het bestuur de mening van de leden. Het bestuur tekent hierbij aan dat het zich realiseert dat het een ambitieus en gevarieerd beleidsplan is en dat het de vraag is of alles kan worden gerealiseerd. Om die reden wil het bestuur graag het gesprek aan met de leden. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

1.    Kunt u zich op hoofdlijnen vinden in het beleidsplan?

·         Als u de vraag met ‘ja’ beantwoordt welke activiteiten moeten als eerste worden aangepakt?

·         Als u de vraag met ‘nee’ beantwoordt welke thema’s, keuzes of accenten stelt u voor?

2.    Het bestuur benadrukt dat het de hulp nodig heeft van de leden om het beleidsplan 2018-2021 succesvol uit te voeren. Bent u bereid om het bestuur te ondersteunen bij de   uitvoering?

3.    Zijn er naar uw idee nog aandachtspunten die u het bestuur wil meegeven?

Het bestuur kijkt uit naar een goede gedachtewisseling op 14 februari 2018.

De concept-beleidsvisie kunt u hier downloaden.

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto