Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Druk bezochte ALV 2022 Historische Vereniging Soest/Soesterberg

Woensdag 06 april 2022

Gisteravond werd in het Gildehuis de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg gehouden. Deze ALV was druk bezocht door leden van de vereniging.
In zijn openingswoord gaf de voorzitter aan dat het bestuur blij is dat er weer een fysieke bijeenkomst kon worden gehouden en dat er zoveel belangstelling was. Vervolgens werd stil gestaan bij de afgelopen jaar overleden leden.

De reguliere agendapunten als verslag  vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris als ook de financiële verantwoording leverde algemene instemming op. De penningmeester zorgde voor een uitgebreide toelichting waarbij natuurlijk ook werd stil gestaan bij de begroting voor het komende en volgende jaren. Vanuit de zaal werden zorgen geuit over de stijging van de papierkosten voor het verenigingsblad, als ook het feit dat er voor 2022 geen sluitende begroting kon worden gepresenteerd. De kosten van VZTS zullen zeker in de komende periode de nodige aandacht binnen het bestuur krijgen. Voor 2023 werd ingestemd met een verhoging van de kosten van een lidmaatschap.

Beleidsplan 2018-2021
Een apart agendapunt was de eerste evaluatie door de voorzitter van het Beleidsplan 2018-2021. Hij gaf een overzicht van hetgeen in de afgelopen jaren ondanks corona toch was bereikt. De evaluatie riep bij verschillende leden vragen op hoe het bestuur het traject naar het nieuwe beleidsplan voor ogen heeft en vooral de betrokkenheid van de leden daarbij. Het bestuur heeft nog vast omlijnd plan, maar geeft wel aan dat de leden in de voorbereiding actief betrokken worden voordat het nieuwe Beleidsplan 2023-2026 op de ALV voorjaar 2023 ter bespreking en vaststelling aan de leden wordt voorgelegd. In juni worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de voorgenomen aanpak. Vanuit de discussie over de rol van de HVS en hoe zij deze invult zorgt ervoor dat dit in de voorbereiding extra aandacht krijgt.

Presentatie over iconische bedrijven in Soest
Na een korte pauze verzorgen Peter Beijer en Lex Bergers een presentatie over enkele iconische bedrijven in Soest. Zij hebben inmiddels hierover al 2 boeken uitgegeven en een 3e deel is in voorbereiding. Achtereenvolgens komen aan de orde: Hilhorst Metaal, Orgelbouwer Elbertse, Kaasboerderij De Staelenhoef, Rietdekker van der Pol, Slagerij Van Asch, Eb Karelsen,  De Gemar, Eysink Motoren, Gemeentelijk Gasbedrijf en Naaiatelier Pribor. De foto's en natuurlkijk ook de toelichting door beide inleiders leverde veel herkenning op en nodigde ook uit om aanvullende (historische) kennis met elkaar te delen. Door de geanimeerde bijeenkomst duurde deze avond wat langer dan was voorgenomen. 

Hieronder kunt u de presentatie nog eens volgen.

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto