Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

HVS organiseert workshop over omgaan met historisch materiaal

Woensdag 09 juni 2021

HVS organiseert  in september 2021 workshop over omgaan met historisch materiaal

Al meer dan 60 jaar zijn vrijwilligers in Soest en Soesterberg actief met het levend houden van de geschiedenis van de Soester gemeenschap. In 1980 heeft dit onder meer geleid tot de oprichting van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg en de Stichting Oud Soest, die het Museum Soest beheert. In die jaren is veel historisch materiaal verzameld, onderzoek gedaan en zijn hier boeken en artikelen over geschreven en uitgegeven.

De laatste jaren is er door veel organisaties historisch materiaal gedigitaliseerd, waardoor er nog meer inzicht is gekomen in wat zich in het recente en verre verleden in Soest/Soesterberg heeft afgespeeld. De HVS ziet het als haar basistaak om via de website en social media de Soester historie te delen, maar ook anderen op hun zoektocht naar het verleden van hun familie, bedrijf of instelling te ondersteunen.

Om de in 1980 vastgelegde doelstelling van de HVS nu en in de toekomst te kunnen invullen is er sterke behoefte aan een uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Niet alleen het bestuur moet worden aangevuld, maar juist ook in historie geïnteresseerde Soesters worden gezocht om historisch materiaal te onderzoeken, te categoriseren en te archiveren, waarmee de toegankelijkheid van de informatie wordt verbeterd. Daarbij is het nodig dat deze informatie ook gedeeld blijft via uitingen op de website en in de (social) media.

René van Hal is al vele jaren als vrijwilliger betrokken bij activiteiten van de HVS geeft aan dat deze rol hem ook veel voldoening geeft. Het is niet alleen leuk om zicht te krijgen op de historie van de gemeenschap waarin je bent geboren of opgegroeid, maar het is ook een goede basis om talenten die je zelf hebt in te zetten voor het schrijven of redigeren van artikelen, verzamelen van oud (beeld)materiaal, of het geven van lezingen waarbij je ook de levenservaringen van anderen verneemt en jouw beeld op de historie nog completer maken.

OPZET EN INHOUD WORKSHOP

Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om op korte termijn een workshop te organiseren waarbij in de historie van Soest en Soesterberg geïnteresseerden inzicht krijgen in:

De Workshop zal worden afgesloten met een brainstormsessie waarbij aandachtspunten voor een werkplan worden geformuleerd en geïnventariseerd wie daaraan en op welke wijze een rol zou kunnen vervullen. Zonder een uitbreiding van het aantal vrijwilligers kan dit namelijk niet gerealiseerd worden.

De populariteit van de lokale geschiedenis is door de opkomst van social media groter geworden. Bewoners en voormalige bewoners van Soest en Soesterberg genieten van oude beelden en herkennen de plekken van nu in de beelden van toen… of zijn verbaasd hoe Soest is veranderd in de loop der jaren. Er zijn nog veen historische ‘schatten’ te ontdekken. Dat kan alleen met nog meer vrijwilligers.

Opgave voor deelname aan de workshop is mogelijk door u aan te melden bij het secretariaat van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, mail info@hvsoest.nl. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot René van Hal (06-23284667).

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto