Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Algemene Ledenvergadering HV Soest/Soesterberg

Donderdag 22 april 2021

Gisteravond heeft de Historische Vereniging Soest/Soesterberg haar Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze periode moest het op een bijzondere manier en wel digitaal.
Nadat de leden die zich voor de ALV hadden aangemeld, een link had gekregen, konden ze vanaf 19.45 uur inloggen op deze digitale vergadering. Voor sommigen was het nog wel onwennig, voor anderen die al meer met Teams gewerkt hadden verliep het voorspoedig.

Nadat ook de organisatie zich helemaal had ingericht kon op tijd met de vergadering onder leiding van voorzitter Martijn da Costa worden gestart. De jaarstukken van secretaris en penningmeester evenals de begroting 2021 bleken hamerstukken.

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van secretaris Johan van 't Klooster, die deze functie 9 jaar heeft vervuld. Aan hem veel dank. Ook werd nog stil gestaan bij twee eerder terug getreden bestuursleden Hanneke Roskam en Rob van Es. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Henk van den Boomgaard en Henk Schimmel (uit Soesterberg). Henk van den Boomgaard heeft Johan van 't Klooster opgevolgd als secretaris. De contactgegevens van de vereniging blijven gelijk.

De vooriztter blikte ook terug op het Jubileumjaar, dat toch anders is verlopen dan was gepland. Met name de Historische Cafés en de Pubquiz konden niet worden uitgevoerd. Wel is er een jubielumuitgave van het verenigingsblad Van Zoys tot Soest verschenen evenals een Wijkenboekje van Soest (in samenwerking met de makelaars), en is er een Fotowedstrijd gehouden waarvan de winnaars inmiddels bekend gemaakt zijn.

Aan het eind van de ALV presenteerde René van Hal het nieuw uitgebrachte Themanummer rondom Bleekneusjes in Soest en Soesterberg. René van Hal heeft dit samen met Jan de Mos geschreven. Een bijzondere uitgave rondom een bijzondere rol die de gemeente Soest (als gezonde omgeving) hierin heeft vervuld voor kinderen uit vooral de grote steden. Het Themanummer is vanaf heden te koop en voor leden van de HVS is er een speciale prijs.
Het is de bedoeling dat er meer Themanummers werd gaan worden uitgegeven. Inmiddels heeft de vereniging een uitgebreide collectie opgebouwd.

   

Nieuwsoverzicht

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto