Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Gerth, Henk (1930)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Turfstreek 35
Geboren Laanstraat 66
Bijzonderheden kwaliteitsanalist

Track 1
Ouders afkomstig uit Utrecht hebben zich in 1927 in Soest gevestigd. De kruidenierszaak overgenomen van Bloemers. Daar op 4-7-1930 geboren. 15 maanden later zus geboren en in 1944 en 1945 nog twee broers. Op de plek waar nu wordt gewoond (Turfstreek 35) werd vroeger geschaatst van huis uit. De naast buren van de kruidenierszaak (Laanstraat 66; vroeger Laanstraat 12 en vervolgens Laanstraat 24) was de fam. Zijtveld, een kippenslachter. Tegenover de woning woonde fam. Zwaan (kippenboer) en was er ook een stuk open bouwland van Henk Kok. Verder was er nog het huisje van Steitner (Poolse vluchteling uit eerste wereldoorlog) die timmerman/meubelmaker was. Er waren in die tijd veel kruideniers. Genoemd worden o.a. Baas (Beukenlaan), Verhoef en Jan Floor (Japie Katoen) aan de Beckeringhstraat Weinig klandizie van woningen van de rooie buurt (dat waren de woningen aan de Beetzlaan). Vriendjes uit die tijd waren de jongens van de families Rademaker. Mocht thuis geen Soester dialect praten. Veel klusjes doen (bestelboekjes ophalen en boodschappen wegbrengen). Noemt als knecht van zijn vader o.a. Dot v.d. Broek.


Track 2
Tijdens de mobilisatie waren er 3 Nederlandse militairen in huis. (Arend Vos, Henk Harmsen en Baaijens uit Volendam). Op de Waldeck Pyrmontlaan stond geschut opgesteld. Daar was ook een barak waar de soldaten gingen eten. Als kleine jongen ook geholpen bij het roskammen van de paarden. Oorlog was meer spannend dan angstig. Toen de oorlog uitbrak werd er op de reclameplaat van Van Nelle gebeukt om de militairen die in huis waren wakker te maken. Tijdens de oorlog ook onderduiker in huis gehad (Anton Stalenhoef). Herinnering aan ijszagen door Nederlandse militairen in strenge winter van 1940. Duitsers kwamen niet in kruidenierswinkel.


Track 3
Gasman van Kuiper, woonde ook op de Laanstraat. Kwam men meestal tegen als naar school werd gelopen. De school was de school met de bijbel aan de Spoorlaan. Personeel o.a. juffrouw Brans, juffrouw Beens, meester Maaskant, Dirkje van Arkel, Everaars, Colijn, Blankestein, V.d. Flier. Herinnering aan groot speelterrein. Na lagere school naar de HBS in Hilversum. Daar veel verhuisd en van het onderwijs kwam niet veel terecht. Daarna nog anderhalf jaar op de MULO bij Fokkens (ook aan de Spoorlaan). Herinnering aan bonnenkist (gemaakt door dhr. Brus, woonde aan de Talmalaan) die tijdens de oorlog gebruikt werd door vader Gerth voor het opbergen van de distributiebonnen en die nu in het museum staat. Herinnering ook aan voedsel uit vliegtuigen (blikken).


Track 4
Na de oorlog ontdekt dat vader Gerth ook voor de ondergrondse werkte. Op bevrijdingsdag teruggekomen van Nutricia in Zoetermeer waar voedsel was gehaald. Onderweg veel vreemde troepen gezien. Bij De Bilt aangehouden door Canadezen, maar bij De Wieksloot waren nog de Duitsers. Naar het Nieuwerhoekplein gegaan. Daar deelden de Canadezen sigaretten en chocola uit. Overigens deelden de in het Lugardushuis aanwezige Duitsers de daar aanwezige voorraad ook uit aan de Nederlanders. Na de schooltijd naar de Marineluchtvaartdienst. Daar gebleven tot 1955. Vervolgens naar de luchtmacht.


Track 5
In 1955 getrouwd. Vrouw was bij de Marva. Gaan inwonen bij fam. Wagenvoort aan de Anna Palownalaan 12. Vijf jaar ingewoond. Toen via Bouwfonds een woning gekocht aan de Jan Steenlaan. Daar 23 jaar gewoond. In 1955 op Soesterberg gaan werken bij radartechniek . Samen met Koos Beking. Daar twee jaar gezeten. Toen twee jaar gewerkt in Rhenen. Vervolgens twee jaar in de buitendienst. Daarna overgestapt naar Philips in Huizen. Na tien jaar in Huizen overgestapt naar Philips in Hilversum en daar gaan werken als kwaliteitsanalist. Op zestigste jaar met pensioen.


Track 6
Veel maatschappelijke activiteiten verricht. Volleybal bij Olympus. Schaken, vanaf 1970 ook als wedstrijdleider. Vanaf 1967 belangstelling voor de politiek Dertig jaar lid geweest van D66 totdat Mieke Swinkels kwam. Ook een aantal malen in de raad gezeten samen met Harry Jonker die hij had leren kennen via de schaakclub. Actief in de postzegelclub en in geologische werkgroep. Laatste twintig jaar ook in historisch werk al is daar altijd al belangstelling voor geweest.


Track 7
Lid van monumentencommissie en welstandscommissie. Verhaal over strijd tegen verplaatsing van oud gemeente-archief naar Amersfoort. Trots op koninklijke onderscheiding en bondsspeld van de schaakbond. De vliegbasis gaat niet weg in de toekomst! En de polder wordt voor een belangrijk deel volgebouwd. Voorspelling van dhr. Gerth. Toont tekening van de door hem ontworpen rondweg en aansluiting vanuit Soest op de spoorlijn Amersfoort/Amsterdam.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto