Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Breemer, Peter J. van den (1922-2010)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Vosseveldlaan 21
Geboren P.v.d. Breemerweg
Bijzonderheden dir.coöp. Landbouwver. Soest

Track 1
(geb. 13-10-1922, ovl. 22-4-2010) Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d. Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt. Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr. Braams, dhr. Horvers, dhr. Kerkhoff, dhr. Hilhorst, dhr. Van Elmpt en dhr. Luijpen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St. Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn. Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.


Track 2
Herinnert zich niet veel van oorlogsdreiging in jaren dertig. Tijdens het laatste jaar van de oorlog ondergedoken in schuur op eigen boerderij. Er waren daar ook evacué's uit Arnhem. Na de oorlog een poosje gewerkt bij rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Daarna bij Landbouw Economisch Instituut. Veel omgang met neven en nichten in familie. Gezongen in kerkkoor. Dansen geleerd bij De Gouden Ploeg.


Track 3
Omstreeks 1950 gewerkt als veevoederverkoper bij Hendriks in Eemnes. Daarna gewerkt bij Coöperatie in Voorthuizen. Vervolgens bij Coöperatieve Landbouwvereniging Soest. Zijn latere schoonvader Hilhorst was daar toen directeur. Later hem opgevolgd. In 1952 getrouwd. Gaan wonen aan Kerkpad onder bruine beuk (tegenover de Gouden Ploeg loopt een weggetje vanaf de Middelwijkstraat naar Kerkpad; daar tegenover). Woning was eerder bewoond geweest door meester Van Elmpt. In 1972 begin van fusieprocessen tussen coöperaties. Als gevolg daarvan op 57 jarige leeftijd met het werk gestopt. Een tijdje daarna nog gewerkt als aankoper van gronden in kader van ruiverkaveling. Belangrijkste taak van de coöperatie was de zorg voor de gezamenlijke inkoop. Er was een goede samenwerking tussen coöperatie en de boerenleenbank. De voorzitter Jaap Brouwer was zowel voorzitter van de coöperatie als van de boerenleenbank.


Track 4
Behalve gezamenlijke inkoop zorgde de coöperatie ook wel voor samenwerking bij bewerking grond. De coöperatie was daartoe in bezit van zowel zaai- als maaimachine. Zowel r.k. boeren als protestantse boeren deden mee aan de coöperatie. Ook werd geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine boeren. In 1962 verhuisd van Kerkpad naar Vosseveldlaan. Lid geweest van r.k. kerkbestuur van parochiekerk Soest Zuid. Samen met dhr. Walter kabouterhuis voor jeugd gebouwd (aan Heideweg).


Track 5
Actief met genealogie van boerenfamilies vanaf de jaren zestig. Later zijn activiteiten opgegaan in de werkgroep genealogie van de Historische vereniging. Veranderingen in kerk en landbouw nauwelijks te begrijpen. Soest biedt volop ruimte. Polder kan niet eens meer door koeien worden gevuld.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto