Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voogd, Coenraad (1929)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Rembrandtlaan 7
Geboren
Bijzonderheden voormalig radio-telegrafist op de grote vaart

Track 1
Geboren op 1-11-1929. De heer Voogd vertelt dat zijn vader in Ned. Indië werkte. Tijdens een verlof in de jaren twintig van de vorige eeuw werd hij ziek. Hij was toen bij zijn ouders op het boerenbedrijf in Wissenkerke (was een herenboerderij). Eigenlijk moest hij naar het ziekenhuis, maar dat wilde hij niet. Hij kreeg toen thuis bij zijn ouders een particuliere verpleegster uit Rotterdam (die oorspronkelijk uit Groningen kwam). Die verpleegster is later zijn vrouw geworden. In 1928 zijn ze getrouwd in Delfzijl. Vervolgens zijn ze voor een laatste periode van 6 jaar vertrokken naar Indië. Daar is hij geboren in 1929 en een paar jaar later (in 1931) ook zijn zus. In 1934 teruggekeerd naar Nederland. Zijn ouders hebben toen woning gekocht in Soest aan de Rembrandtlaan. Daar is hij opgegroeid. De bewaarschool bezocht in een bijgebouw naast de kerk van Religie en Kunst. Dat was dicht bij het ouderlijk huis. Vervolgens naar de School met de Bijbel (Da Costaschool) gegaan. Hij heeft daar o.a. in de klas gezeten met Douwe Wouters. De vader van Douwe was predikant en tevens voorzitter van het schoolbestuur. Hij noemt de namen van enkele onderwijzers uit die tijd (mej. V.d. Brande, juffrouw Van Arkel, meester Blankenstein en dhr. V.d. Flier). Na de lagere school de mulo en hbs gevolgd in Baarn. Vervolgens naar de zeevaartschool in Amsterdam. Wilde stuurman worden maar werd afgekeurd vanwege de ogen. Toen vervolgens opgeleid tot radio-telegrafist en in dienst gekomen bij Radio Holland. In totaliteit 38 jaar gevaren.


track 2
Herinnert zich de oorlogsperiode in Soest nog goed. Met name het neerstorten van een vliegtuig aan de Verlengde Talmalaan staat hem nog helder voor de geest. Hij was die avond nog op toen het gebeurde en is met zijn vader gaan kijken. Vanwege zijn lengte was hij wel bevreesd dat hij tegen het einde van de oorlog zou worden opgepakt voor arbeidsdienst in Duitsland. Na de oorlog hoefde hij niet in militaire dienst omdat hij vrijstelling kreeg vanwege dienst op de koopvaardij. Aanvankelijk duurde een reis soms wel 2 jaar. Later werd de periode korter. Als gevolg van de zeereizen was er weinig gelegenheid voor een sociaal leven in Soest. Wel was hij voorafgaande aan zijn zeemansbestaan tijdens zijn jeugd actief bij de Paltz- en Eemgeuzen. Hij werd gevraagd om voor een ander in te vallen voor een bijeenkomst in Birmingham in Engeland. Tijdens die bijeenkomst heeft hij zijn toekomstige vrouw leren kennen. Zij was assistent-akela. Door een geplande zeereis kon hij haar gedurende de eerste 2 jaar niet ontmoeten. Wel was er eenmaal de gelegenheid tijdens een bezoek aan een Engelse havenstad om tijdens een weekend haar te ontmoeten. Verder veel schrijven en wachten op een volgende gelegenheid voor ontmoeting. In 1956 zijn ze getrouwd. Eerst op kamers gewoond en vervolgens op een flat. Daar de eerste 3 kinderen geboren. Na 7 jaar verhuisd naar de woning Rembrandtlaan 7a. Vader was inmiddels overleden en moeder vertrok met de dochter meer naar het noorden. Het jongste kind is op het adres aan de Rembrandtlaan geboren.


track 3
Vertelt over een bijzondere gebeurtenis tijdens een zeereis. In de Perzische golf werd de boot bezet door Iraanse mariniers die de boot doorzochten. Een Iraanse officier die heel vriendelijk was heeft hem toen helemaal uitgelegd hoe een Uzi-geweer in elkaar steekt. Als radio-telegrafist had hij een bemiddelende functie bij het tot stand brengen van contacten bij bijzondere gebeurtenissen (overlijden, huwelijk, enz). Toen hij de koopvaardij gedag zegde was hij zestig jaar. Daarna veel vrije tijd. Het hele huis opgeknapt en de tuin aangelegd. Van bijzondere gebeurtenissen in Soest herinnert hij de verjaardagen van koningin Juliana. Hij ging altijd naar het bloemencorso voor het bordes (zowel in de eigen jeugd als later met zijn kinderen). Vakanties werden vaak doorgebracht in Engeland. Zijn vrouw, die in 2020 op 90-jarige leeftijd is overleden, heeft nooit spijt gehad van haar verblijf in Nederland. Na het overlijden van zijn vrouw werd het wel zwaar. Hij rijdt nog auto en bezoekt daarmee o.a. de kinderen die elders wonen. Hij vond en vindt Soest een mooie plaats en de buurt waarin hij woont gezellig en behulpzaam.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto