Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Kleinegris, Rob (1941)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Bosstraat
Geboren Molenstraat
Bijzonderheden Directeur Administratiekantoor

Track 1
De heer Kleinegris vertelt dat hij geboren is op 1 september 1941 in een bovenwoning aan de Molenstraat (het gedeelte vanaf de spoorwegovergang 100 m verder waar een pad liep naar een stortgat). Zijn ouders waren afkomstig uit de Achterhoek en zijn vader was werkzaam in de emailsector (o.a. bij emailfabriek De Kat). Ze woonden naast politieagent De Wolf. Hij heeft de kleuterschool bezocht bij de zusters van St. Jozefgebouw en heeft o.a. als misdienaar dienst gedaan in de voormalige kapel in het gebouw waarin nu het Museum is gevestigd. Later verhuisd naar Steenhoffstraat 43. Heeft de Bonifaciusschool bezocht waar de heer Kloppenburg hoofdonderwijzer was. Verder noemt hij als namen van onderwijzers en onderwijzeressen nog Vrakking, v.d. Kerkhoff en juffrouw Van Hattem. Klasgenoten uit die tijd die hij zich herinnert waren o.a. Jan v.d. Berg, Antoon Hartman en Gerard Hilhorst. Na de lagere school heeft hij de ULO school bezocht van meester Hilhorst. Van de oorlog kan hij zich alleen nog herinneren dat zijn moeder hem uit bed heeft gehaald toen een vliegtuig is neergestort aan de Verlengde Talmalaan. Overigens is het gezin aan het eind van de oorlog tijdelijk verhuisd naar familie in De Achterhoek (daar was nog eten voldoende in voorraad).


Track 2
Na de Ulo moest een baantje worden gezocht. Na een poosje tijdelijk gewerkt te hebben bij een bedrijf waar het hem niet beviel, kwam hij terecht op de administratie van het bedrijf “Lood” op de Birkstraat waar hij werkzaam is geweest tot aan militaire dienst. In die periode heeft hij zich via avondstudies verder bekwaamd. Militaire dienst begon bij de infanterie in Maastricht. Later heeft hij een administratieve functie gekregen en daartoe o.a. opleiding genoten in Middelburg, Vlissingen en Kampen. Vervolgens geplaatst bij de staf van de genie. Uitgezonden naar Navokamp in Duitsland (Lüneburgerheide) waar o.a. Engelsen en Polen waren.


Track 3
Na terugkomst uit militaire dienst kreeg zijn moeder bezoek van mgr. Smit. Ze vertelde dat haar zoon werk zocht en hij wist wel wat. Henk van Asch (“kleine” Henk) had een bouwbedrijf waarvan het kantoor op de Hellingweg 12 was. Daar was veel werk want er was een hoge bouwproductie en er werd veel geld verdiend. Vanwege het hoge belastingtarief besloot Van Asch uit te wijken naar België. Toen moest hij na de administratieve opbouw ook de afbouw regelen. In totaal heeft hij er 12 jaar gewerkt. Hij woonde toen de eerste tijd nog bij zijn ouders, die naar de Koninginnelaan nr. 7 waren verhuisd (naast Miltenburg sigarenwinkelier).


Track 4
Getrouwd in 1968. Zijn vrouw leren kennen op de elfde van de elfde (carnaval). Noemt verder de activiteiten voor de jeugd in De RK Instuif in het voormalige St. Jozef verenigingsgebouw. Daar trad als jongeman André van Duin diverse malen op. Kees v.d. Berg was voorzitter van de RK Instuif. Hij heeft een premiekoopwoningen van de fa. Van Asch gekocht, hoewel hem dat was ontraden door de heer Peet van de Sportstichting. Met de Sportstichting had hij contact omdat hij penningmeester was van BDC en daar ook heeft gevoetbald. Daarna vertelt hij nog even over de periode in zijn jeugd dat zijn ouders naast de Petrus en Pauluskerk woonden. In de kerk deed hij dienst als misdienaar bij pastoor Vos. Maar er werd ook regelmatig gespeeld in de toren van de kerk. Duiven die daar werden gepakt werden voor een kwartje verkocht in Hilversum. Een keer opgesloten geweest in de toren. Om de aandacht te trekken hebben ze de klepel regelmatig tegen de klok geslagen waardoor de pastoor werd gealarmeerd en de koster hen kwam verlossen. Andere jongens die hielpen bij de mis waren o.a. Ko Kagenaar, Karel v.d. Dijssel, Henk Kok van de melkboer (Steenhoffstraat). Na zeven jaar in zijn eerste huis te hebben gewoond is hij verhuisd naar de Olijkeweg. Daar is hij begonnen met zijn eigen administratiekantoor nadat het werk bij Van Asch was afgelopen.


Track 5
In Soest was er genoeg werk aan de winkel op administratiegebied. Het werk breidde zich dan ook uit. Vervolgens vertelt hij het verhaal van de ontwikkeling van het gebied tussen Bosstraat en Koningsweg op het voormalige landgoed Vredehof. Een deel van het landgoed liep ook over grond die benodigd was voor de doortrekking van de Koningsweg. Van Asch wilde wel meewerken aan de verkoop van de grond mits hij dan toestemming kreeg om dat gebied te ontwikkelen voor woningbouw. Van Asch had die grond verkregen van notarissen en advocaten uit Amsterdam, die een stichting beheerden die geld bezat en besteedde om wezen te helpen op vakantie te gaan. Die wezen verbleven o.a. op de zolder van het gebouw waarin nu Stayokay is gevestigd. In feite ging het om voortzetting van de idealen van Felix Ortt en Van der Hucht. De straatnamen in dit gebied zijn genoemd naar die beide personen. Wat betreft het Egeltjespad heeft de heer Kleinegris de suggestie gedaan het te noemen het Filosofenpad. In dat gebied kon hij een pand kopen dat zou kunnen worden gebruikt voor zijn administratie. Het duurde overigens wel enige tijd voordat het vrij kwam. Vervolgens vertelt hij een verhaal over ontwikkelingen bij S.O. Soest. Henk van Asch was voorzitter van die club en Evert Hilhorst secretaris. Laatstgenoemde wilde er een soort omnisportvereniging van maken, maar dat is niet gelukt. O.a. BDC handbal wilde zelfstandig blijven. Wel is het gelukt om SO Soest op een hoger plan te brengen. Daartoe werd destijds de bondscoach van het militaire elftal aangetrokken, Jan Zwartkruis. Die heeft o.a. gewoond op een van de kavels in het te ontwikkelen gebied tussen Koningsweg en Bosstraat. Zelf was de heer Kleinegris ook gedurende een bepaalde tijd penningmeester van SO Soest en heeft hij behalve bij BDC ook gevoetbald bij SO Soest.


Track 6
Dhr. Kleinegris vertelt nog over ontwikkeling van zijn bedrijf. Nu heeft zijn zoon Patrick het overgenomen en werkt ook zijn schoondochter er, alsmede nog 2 personeelsleden. Er is ook een tijd geweest dat er naast de administratiepoot ook een verzekeringsbedrijf is geweest. Dat mag nu niet meer. Toen de heer Kleinegris 65 jaar was geworden is hij gevraagd of hij iets voor de gemeente zou kunnen doen. De invalshoek was eigenlijk het destijds bestaande wijkbewonersteam. Hij heeft toen aangegeven wel iets voor de scholen te willen doen op het gebied van milieu-educatie. Hij vertelt dat hij activiteiten heeft ondernomen tot het opruimen van afval (zwerfvuil). In overleg met de gemeente heeft hij “Koos de vuilnisman” uit Middelburg (de heer Braaksma) uitgenodigd om op te treden voor de klassen 8 van alle scholen in de molen De Windhond. Dat is niet geheel volgens plan verlopen omdat de heer Braaksma te laat kwam. Niettemin is het later nog goed gekomen en zijn de activiteiten van hem steeds verder uitgebreid, ook buiten de gemeente. Hij is in 2012 op de Spidoboot in Rotterdam uitgeroepen tot de beste afvalopruimer. Hij heeft ook een koninklijke onderscheiding ontvangen.


Track 7
De heer Kleinegris vertelt dat het uitgangspunt bij zijn vrijwilligersactiviteit bij de scholen in feite de visie was die Ort en Van der Hucht ook al hadden (reinheid, rust en regelmaat). Vervolgens vertelt hij iets over het ontstaan van de atletiekvereniging Pijnenburg. Door Jan Zwartkruis, de aangetrokken trainer van SO Soest, werd de opvatting verkondigd dat de sporters moesten leren hun voeten beter neer te zetten. Daartoe werd een looptrainer aangetrokken en ontstond er een soort atletiekafdeling bij SO Soest. Omdat die trainer meer wilde doen dan uitsluitend zich bezig houden met looptraining is dat uitgegroeid tot AV Pijnenburg. Zelf is hij van de atletiekafdeling van SO Soest nog een tijdje penningmeester geweest. Hij noemt Marcel Klarenbeek als iemand die zijn opleiding als Olympisch sporter feitelijk heeft gekregen bij AV Pijnenburg.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto