Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Wouters-Van Schalkwijk, Ria en Harrie

Geïnterviewd door René Janson
Adres Bosstraat 33
Geboren Kerkpad NZ 47A later Kerkplein 5
Bijzonderheden geen

Track 1
Voor het interview heeft Ria Wouters het familie-album op tafel gelegd gemaakt rondom het 50-jarig huwelijk van haar ouders. Aan de hand van dit familiealbum komt het gesprek op gang met het doornemen van de familie-stamboom. Ze wijst op haar ouders. Haar vader was huisschilder. Vervolgens wijst ze op haar grootouders. Opa Van Schalkwijk was ook huisschilder die begonnen is op de Talmalaan, het huis naast de pizzaboer op het hoekje van de Steenhoffstraat. Ria is geboren op Kerkpad ZZ 47a. Toen de Rabobank werd gebouwd is het huis omgenummerd naar Kerkplein 5. Het huis staat er nog steeds en bevindt zich naast Café De Kuil. Vroeger was dit een bakker. Ria komt uit een gezin met 8 kinderen, die allemaal even worden genoemd. Broers Anton en later Hans kwamen in het schildersbedrijf van haar vader. Ra was een na de jongste in het gezin. Opa Van Schalkwijk heeft rondom WO II ook in hun huis gewoond, nadat zijn vrouw was overleden. Het was een groot en gezellig gezin waarin Ria is opgegroeid. Alles kon. Er werd muziek gemaakt, gekaart en rondom verjaardagen was het gezellig feesten. In het gezin was duidelijk een onderscheid tussen de oudste 5 en de jongste 3. Dat kwam door het leeftijdsverschil.


Track 2
De schoolleeftijd van Ria komt aan bod. Ria ging naar de meisjesschool (met nonnen als onderwijzeressen) achter het Sint Jozefgesticht waar de nonnen woonden maar ook groepen mannen en vrouwen. Er was ook een jongensschool achter waar nu Visserstaete is, voorheen een Verenigingsgebouw. Hoofdonderwijzer was meester Kloppenburg. Na de lagere school ging ze naar de ULO die bij de jongensschool stond. De (M)ULO was een gemengde school met als hoofd meester Weijts en later Hilhorst. In 1954 is ze van de MULO gekomen. Tijdens de oorlog was er geen school. Dan komen enkele oorlogservaringen aan bod. Ze is niet echt bang geweest in de oorlog. In de eerste oorlogsjaren nam vader vaak eten mee dat hij kreeg bij het schilderwerk bij de nonnen en de boeren in Soest. De laatste winter ging hij wel op de fiets naar Twente om eten te halen. Ze weet niet veel meer zelf van de oorlog. Ze was toen nog jong. Wat ze zich wel kan herinneren is de evacuatie in mei 1940 naar Grootebroek (Noord-Holland). Ze werden met 11 personen (opa, pa en ma en 8 kinderen) bij de familie Reus ondergebracht. Ook na de oorlog is het contact gebleven o.a. waren ze aanwezig in 1946 bij het 25-jarig huwelijksfeest dat bij Heeremans (nu het Luykje) werd gevierd.


Track 3
De historie van het Schildersbedrijf Van Schalkwijk wordt doorgenomen. Begonnen bij opa Johan van Schalkwijk. Om Harrie, een oudere broer van vader Cor, nam het schildersbedrijf van opa over. Cor begon na WO I met een eigen schildersbedrijf. Voor zijn trouwen in 1921 ging vader op zoek naar een eigen huis. Hij had de keus uit een woning aan het Kerkpad of aan de Steenhoffstraat (waar later Groothandel in aardappels, groente en fruit Roos gevestigd was). Hij koos voor Kerkpad en bouwde er een werkplaats aan. Opa en Oma Van Schalkwijk verhuisden van de Talmalaan naar een deel van het huis aan het Kerkpad. Broer Anton kwam in het bedrijf van hun vader werken. Dus meer leden van de familie waren schilder. Broer Hans heeft in 1962/1963 het schildersbedrijf overgenomen. Ria is in 1965 getrouwd met Harrie Wouters en vertrok naar Soesterberg (Postweg 85), waar Harrie al een huis had. Daarna heeft ze vanaf 1968 40 jaar op de Olijkeweg nummer 13 gewoond en nu op de Bosstraat 33. Beide huizen zijn door haar man zelf getekend.


Track 4
Terug naar de jeugd. Verschillende spelletjes die werden gedaan worden benoemd. Spelen voor de deur op het Kerkplein. Haar vader kwam uit een gezin van 7. Haar moeder had maar 1 zus. Haar ouders hadden een café op de hoek Torenstraat/Stationstraat. Opa Van Isselt is heel jong gestorven. Vervolgens volgt nog een gesprek over andere familieleden die in Soest hebben gewoond met hun adressen.


Track 5
Ria’s man Harrie sluit aan bij het gesprek. Aan hem de vraag of hij beroepshalve ook contacten had met het schildersbedrijf. Als voorbeeld wordt genoemd een huis door Harrie ontworpen en gebouwd op de hoek Eikenlaan/Birkstraat waar beide zwagers en broers van Ria Antoon en Hans het schilderwerk binnen en buiten verzorgd hebben. Harrie heeft van eind 1958 tot begin 1961 in dienst gezeten. Daarna komt het gesprek terug op zijn huis in Soesterberg en hoe dat huis werd aangeboden toen hij op zoek was naar een huurwoning in Soest waarvoor men zich bij het woningbedrijf Soest moest laten inschrijven. Hij heeft het huis aan de Postweg dus gekocht van een van de ambtenaren, de heer Tabbernal. Ria en Harrie hebben elkaar ontmoet tijdens bijeenkomsten van jongens en meisjes in de Gouden Ploeg. Na afloop nadere contacten gelegd. Huis waarin ze wonen komt nog aan de orde, waarbij Harrie door faillissement van aannemer de afbouw zelf heeft verzorgd.


Track 6
Harrie is ook Soester van geboorte en wel in 1939. Op de Oude Utrechtseweg 35 (Soest-Zuid). Toen Harrie geboren werd was de H Familiekerk in aanbouw. Scholen waren er nog niet in Soesterberg. Harrie komt uit een gezin met 3 kinderen. Harrie’s vader kwam uit de buurt van Achterveld/Stoutenburg. Geboorteplek is niet bekend bij de kinderen. Harrie’s vader is naar Soest gekomen als boerenknecht. Zijn moeder komt uit Tull en ’t Waal, een kleermakersfamilie.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto