Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Hilhorst-Hilhorst, Bep (1927)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Dalplein
Geboren Kerkstraat 17
Beroep huisvrouw

Track 1
Mevr. Hilhorst vertelt in track 1 dat ze is geboren op het adres Kerkstraat 17. Haar vader was een roggebroodbakker en boer. Haar moeder was een dochter van het boerenechtpaar Kuyper die aan de Stadhouderslaan stond tegenover het café Butzelaar. Zelf was ze de oudste dochter in het gezin van Hilhorst. Er was nog één oudere broer(Kees) en een aantal jongere broers. Het gezin woonde naast voormalig minister-president de Geer. Ook worden als buurtbewoners genoemd de fam. Vd. Leck, waarvan één van de zonen NSB’er was. Vervolgens wordt een verhaal vertelt over de evacuatie aan het begin van de oorlog naar Woudsend. Vader Hilhorst ging met de koeien naar Edam. In Woudsend ontmoeten ze o.a. Knelis van Klooster. Na een beschrijving van het evacuatie-adres en de omgeving volgt de mededeling dat het verblijf maar heel kort heeft geduurd omdat de moffen Den Helder binnen waren gevallen. Toen dus terug naar Soest. Dan volgt een verhaal over broer Piet die in een vijver is gevallen bij de buren en door moeder eruit is gehaald


Track 2
In track 2 noemt mevr. Hilhorst een aantal namen van haar jongere broers, w.o. een tweeling. Ook vertelt ze over een ongeluk dat een meisje in de Kerkebuurt is overkomen na door vrachtauto te zijn aangereden. Ze noemt Peter v.d. Breemer als bekende figuur en geeft een opsomming van tal van zaken aan de Kerkstraat. Over de oorlog vertelt ze dat soms in de kelder werd geslapen.


Track 3
In track 3 vertelt mevr. Hillhorst dat ze na de lagere school o.a. de naaischool heeft bezocht achter het St.Jozefgebouw. Gedanst werd er in De Gouden Ploeg. Daar heeft ze ook haar man leren kennen die was afkomstig van boerderij Stalenhoef. Haar man is o.a. koning van het Gilde geweest . Hij is in 1994 overleden. Samen met haar man heeft ze op een boerderij gewoond op de grens met Amersfoort |(circa 350m na de spoorwegovergang). Behalve boer was haar man ook actief met het ophalen van schillen. Het echtpaar Hilhorst-Hilhorst heeft één zoon, die nu werkzaam is bij Artis in Amsterdam. Verteld wordt ook over het eten van papstip (stamppot rauwe andijvie)


Track 4
Aan het begin van track 4 vertelt mevr. Hilhorst dat op zondagmorgen de kerkdienst in een salonwagen op het woonwagenkamp werd bezocht Het kamp was dicht in de buurt van de boerderij waar ze woonden Ze vertelt ook over de hooiberg bij de boerderij van Peter v.d. Breemer waar regelmatig “zwervers” sliepen, die vervolgens bij van Brummelen te eten kregen. “Van Brummelen verdient volgens haar wel een plekje in de hemel gelet op zijn goede daden”. Er werd ook gebruik gemaakt door haar vader van de bakkerij van Van Brummelen. Verder noemt ze tal van namen van bewoners die destijds in de Kerkebuurt woonden (van Rossum, Blankenstein, Kobus van Ee, vroedvrouw v.d. Werf). Als jong meisje speelde ze bij de lindeboom. Gezwommen werd er in De Kolk aan de Zwarteweg( Peter v.d. Breemerweg) Tenslotte volgt nog een verhaal over fam.Schaap. Mevr. Schaap werd gearresteerd samen met haar onderduikster een jodin. Opnieuw worden een aantal zaken genoemd

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto